Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014

Η ΑΔΕΔΥ για το νομοσχέδιο για την επιλογή προϊσταμένων στο ΔημόσιοΟι διατάξεις του νομοσχεδίου για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο, που συζητείται από σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, στοχεύουν στην πλήρη άλωση των θέσεων προϊσταμένων από την Κυβέρνηση και στην εγκαθίδρυση μιας διοικητικής πυραμίδας κομματικά ελεγχόμενης και υποταγμένης στις πολιτικές των μνημονίων. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, καταργείται κάθε αντικειμενικό και μετρήσιμο κριτήριο για την επιλογή των προϊσταμένων. Καθιερώνεται, αντίθετα, μια διαβλητή και προσχηματική διαδικασία εξετάσεων και κυρίως μια διάτρητη διαδικασία συνεντεύξεων, το αποτέλεσμα μάλιστα της οποίας θα λαμβάνεται υπόψη κατά 70% και 60% για την επιλογή αντίστοιχα των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών.
Η απουσία αντικειμενικών κριτηρίων, οι διαβλητές εξετάσεις, η παρωδία των συνεντεύξεων, η εισαγωγή ιδιωτών εμπειρογνωμόνων ως αξιολογητών, αλλά και οι μεταβατικές διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα για αυθαίρετο διορισμό προϊσταμένων και τη συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων, διαμορφώνουν ένα σύστημα κομματικού ελέγχου και επιλογής των ημετέρων, που αντιμετωπίζει τη διοίκηση ως φέουδο της εκάστοτε Κυβέρνησης.
Οι μεταβατικές διατάξεις αποκαλύπτουν πλήρως τις μικροκομματικές επιδιώξεις της Κυβέρνησης να αλώσει τον κρατικό μηχανισμό. Με την ισχύ των νέων οργανισμών επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των προϊσταμένων των προϋφιστάμενων οργανικών μονάδων. Για το μεταβατικό στάδιο, το οποίο μπορεί να διαρκέσει χρόνια, με βάση την μέχρι σήμερα πρακτική των Κυβερνήσεων, αλλά και την πολυπλοκότητα και το κόστος του προτεινόμενου συστήματος, η επιλογή προϊσταμένων κάθε βαθμίδας θα γίνεται με πρακτικές αναθέσεων, με τοποθετήσεις βάσει υπουργικών αποφάσεων!!! Το άκρως προκλητικό μάλιστα είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στους υπουργούς να τοποθετήσουν προϊσταμένους αυτούς που είχαν αυθαίρετα ορίσει (με αναπλήρωση), αντί να εφαρμόσουν το νόμο, που οι ίδιοι είχαν ψηφίσει (επιλογή με βάση τα όποια αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο).
Το παραπάνω νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων νεοφιλελεύθερων σχεδιασμών για περαιτέρω υποβάθμιση και συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα και εκχώρηση νευραλγικών τομέων του στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο. Η μνημονιακή συγκυβέρνηση, μετά την κατάργηση υπηρεσιών, τις απολύσεις προσωπικού και τις διαθεσιμότητες, χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την καταστροφική και ισοπεδωτική αξιολόγηση των υπαλλήλων, για να οδηγήσει σε παραπέρα διάλυση των Δημόσιων Υπηρεσιών.
Το Γ. Σ. της ΑΔΕΔΥ απαιτεί την απόσυρση του νομοσχεδίου, εντάσσοντας το συγκεκριμένο θέμα στο ευρύτερο πλαίσιο κινητοποιήσεων για το επόμενο διάστημα.
Από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ