Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012

Σφαγή στα κονδύλια για αποζημίωση της πρόσθετης εργασίας των υγειονομικών του ΕΣΥ (νυχτερινά, υπερωρίες, αργίες, εφημερίες)


Άγριες περικοπές στα κονδύλια των πιστώσεων  του προϋπολογισμού για το 2013 του υπουργείου Υγείας  για αποζημίωση της εργασίας των υγειονομικών (μη ιατρικού προσωπικού)  κατά τις νύχτες , τις αργίες και τις εξαιρέσιμες, καθώς και των πιστώσεων για την αποζημίωση των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ.

Σας τις παρουσιάζουμε σε πίνακες


                              προϋπολογισμός 2012

0511
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία
37.419.500,00

0512
Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες
75.000.000,00 

0562
Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ
370.000.000,00
                               προϋπολογισμός   2013

0511
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία
19.162.648,00

0512
Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες
38.710.644,00

0562
Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.
284.037.415,00
                Διαφορές προϋπολογισμού 2013 σε σχέση με 2012

κωδικός
Πρόσθετη εργασία
Μείωση 2013 σε σχέση με 2012
Ποσοστό 2013 σε σχέση με 2012
0511
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία
-18.256.852  
51,21%

0512
Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες
-36.289.356
51,61%
0562
Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ
-85.962.585
76,76%