Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

Κατευθύνσεις της ΟΕΝΓΕ προς τις Ενώσεις Γιατρών για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο εφημεριακό ζήτημα

Σχετ.: το από 17/7/12 έγγραφο του υπουργού Υγείας προς τους Διοικητές ΔΥΠΕ

Με το παραπάνω έγγραφο το οποίο ο υπουργός Υγείας απευθύνει στους Διοικητές των ΔΥΠΕ αναγνωρίζει το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει με την καταβολή των εφημεριών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2012, αποφεύγοντας όμως να περιγράψει το πρόβλημα, ενώ παραλείπει ν΄ αναφέρει ότι ανάλογο πρόβλημα υφίσταται σε πολλά Νοσοκομεία και για τους προηγούμενους τρείς μήνες του έτους.
Αντί λοιπόν ο υπουργός να δώσει λύση στο πρόβλημα, όπως ήδη του έχει προταθεί από την  ΟΕΝΓΕ[1],  επιλέγει να καταστήσει μόνιμη και οριστική την περικοπή των προγραμμάτων εφημέρευσης, προκειμένου «να ανταποκρίνονται στο ύψος της εγκεκριμένης πίστωσης». Ως γνωστόν πιστώσεις που διατίθενται από την αρχή του χρόνου στα Νοσοκομεία είναι μειωμένες κατά 25-30% σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του 2011, ενώ η μείωση  σε σχέση με τις ανάγκες ασφαλούς εφημέρευσης ανέρχεται σε 40%, δεδομένης της τεράστιας προσέλευσης ασθενών στα δημόσια Νοσοκομεία και της συνακόλουθης αύξησης του εφημεριακού έργου.
Λίγες μέρες μετά την αποστολή του παραπάνω εγγράφου ο υπουργός Υγείας προέβη σε δηλώσεις, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του υπουργείου (κλικ εδώ) και στις οποίες αναφέρει:
«Οι διοικητές των νοσοκομείων έχουν οδηγίες για το πώς να λειτουργήσουν στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων που έχουν τώρα στη διάθεσή τους. Είναι σε θέση να αξιολογήσουν ποιες ειδικότητες για εφημερία είναι αναγκαίες και ποιες δε χρειάζονται».
Είναι λοιπόν προφανές ότι το υπουργείο Υγείας προσανατολίζεται σε τρεις κατευθύνσεις:
α) μόνιμη περικοπή των κονδυλίων εφημέρευσης και άρνηση εξόφλησης των δεδουλευμένων
β) δραστική περικοπή των προγραμμάτων εφημέρευσης από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων και των ΔΥΠΕ και
γ) εισαγωγή της παρανοϊκής εφημερίας τομέα, για την οποία η ΟΕΝΓΕ έχει εκφράσει την κατηγορηματική της αντίθεση, δεδομένων των τεράστιων προβλημάτων –ακόμη και ποινικής φύσης- που θα προκύψουν από την εφαρμογή της. 

                                       Κατευθύνσεις
Η ΟΕΝΓΕ έχει δώσει κατ΄ επανάληψη σαφείς κατευθύνσεις στις Ενώσεις για τον τρόπο αντίδρασης σε ανάλογες πρακτικές των Διοικήσεων, οι οποίες φαίνεται πως τώρα παίρνουν την πιο ολοκληρωτική μορφή στο έγγραφο και τις δηλώσεις τους υπουργού Υγείας και προαναγγέλλουν έναρξη μετωπικής σύγκρουσης το επόμενο διάστημα.
1.-Εμμένουμε αμετακίνητα στην κατάρτιση ασφαλών προγραμμάτων εφημέρευσης, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στις ανάγκες περίθαλψης των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών μας και σε καμιά περίπτωση δεν προσαρμόζονται σε ελλιπή κονδύλια. Επίσης εμμένουμε στην ανάγκη πρόσληψης  γιατρών ΕΣΥ στις κενές θέσεις και δεν στηρίζουμε το ενδεχόμενο μετακίνησης γιατρών από άλλα Νοσοκομεία ή από ΚΥ και δομές ΠΦΥ προκειμένου να καλυφθούν τα κενά εφημέρευσης, προκαλώντας νέα κενά και τριβές με συναδέλφους. Ως ευνόητον είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε κάθε ενδεχόμενο πρόσληψης γιατρών με μπλοκάκι ή παρεμφερείς ελαστικές εργασιακές σχέσεις. 
2.- Τα ασφαλή προγράμματα εφημέρευσης καταρτίζονται από τα Επιστημονικά Συμβούλια σε συνεργασία με τους άλλους θεσμικούς φορείς των Νοσοκομείων και οφείλουν υπό τις δεδομένες συνθήκες αυξημένης προσέλευσης ασθενών να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω, παρά τις περί του αντιθέτου πιέσεις του υπουργείου και των Διοικήσεων. Η θεωρία για ειδικότητες αναγκαίες και μη αναγκαίες στην εφημερία είναι τραγικά επικίνδυνη και καθίσταται τραγικότερη όταν η επιλογή ανατίθεται στους Διοικητές των Νοσοκομείων.
3.- Δεν αποδεχόμαστε μετατροπή ενεργών εφημεριών σε εφημερίες ετοιμότητας, βασιζόμενοι στις διατάξεις του νόμου 3754/2009.
4.- Δεν αναλαμβάνουμε καθήκοντα άλλης ειδικότητας, πράγμα που συνιστά αντιποίηση ειδικότητας και ανοίγει το δρόμο σε εφημερία τομέα.
5.- Δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εφημερία Τμήματος ειδικευόμενος, ενώ ο ειδικευμένος γιατρός βρίσκεται σε εφημερία ετοιμότητας.
6.- Αρνούμαστε κατηγορηματικά να τροποποιήσουμε δεδουλευμένα προγράμματα εφημέρευσης, ενδίδοντας στην προτροπή Διοικήσεων, ΥΔΕ και Επιτρόπων, ώστε αυτά να προσαρμοστούν στις διατιθέμενες πιστώσεις. Πέραν του ότι υιοθετώντας τέτοιες πρακτικές αποδεχόμαστε καθεστώς απλήρωτης εργασίας, τυχόν ύπαρξη πλαστών προγραμμάτων θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και ποινικές διώξεις σε περίπτωση που ανακύψουν δικαστικές εμπλοκές.

                                              Ενέργειες
1.- Είναι επιβεβλημένο, στην παρούσα φάση που το εφημεριακό ανακινείται στη χειρότερη δυνατή εκδοχή του, να συνεδριάσουν άμεσα τα Επιστημονικά Συμβούλια και να καθορίσουν εξαρχής τις ανάγκες εφημεριακής κάλυψης των Νοσοκομείων και να τις επιδώσουν στη Διοίκηση, τη ΔΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας. Οι Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας οφείλουν να ταυτίζονται με την απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου και να μεταφέρουν τις απόψεις των γιατρών στη Διοίκηση και σε καμιά περίπτωση το αντίστροφο.
2.- Παρά τις δυσκολίες της εποχής καλό είναι οι Ενώσεις Γιατρών να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις ή διευρυμένες συνεδριάσεις του ΔΣ, ώστε να εξετάσουν τα δεδομένα και να προγραμματίσουν τις αντιδράσεις τους. Ήδη αρκετές Ενώσεις έχουν τεθεί σε τροχιά επισχέσεων, ενώ σε άλλες περιοχές είχαμε εντονότερες αντιδράσεις (Σέρρες, Κομοτηνή).
3.- Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε από κοινού με τους Ιατρικούς Συλλόγους σε ενημέρωση των τοπικών φορέων (Βουλευτές, Δήμαρχοι, Εργατικά Κέντρα, Επιμελητήρια και συλλογικότητες) ζητώντας τη συγκρότηση Μετώπου για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, το οποίο θα προγραμματίσει ενέργειες για το επόμενο διάστημα και ταυτοχρόνως θα στηρίξει τις δικές μας κινητοποιήσεις. 
4.- Καλό είναι να δοθούν συνεντεύξεις τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και όπου χρειαστεί η ΟΕΝΓΕ θα φροντίσει το ζήτημα να διοχετευθεί και στα πανελλήνιας εμβέλειας ΜΜΕ. Επίσης η ΟΕΝΓΕ, πέραν των δελτίων τύπου, θα προχωρήσει σύντομα σε συνεδρίαση και συνέντευξη τύπου.
5.- Βασική επισήμανση που πρέπει να μεταφέρεται στις Διοικήσεις, τις ΔΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας είναι ότι η περικοπή προγραμμάτων εφημέρευσης συνιστά επικίνδυνη διαδικασία, η οποία μετά βεβαιότητας θα θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Συνεπώς οι νοσοκομειακοί γιατροί θα αντιδράσουν μετωπικά σε κάθε τέτοια απόπειρα αξιοποιώντας κάθε συνδικαλιστικό, πολιτικό και νομικό μέσο (εξώδικα, μηνύσεις, αγωγές).
6.- Παράκληση οι Ενώσεις να κρατούν διαρκώς ενήμερη την ΟΕΝΓΕ για αποφάσεις και ενέργειές τους και η ΟΕΝΓΕ από πλευράς της θα καλύψει κάθε απόφαση που θα λάβουν τα συλλογικά όργανα.