Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012

Ενημέρωση για τις πρόσθετες αμοιβές του μη ιατρικού προσωπικού Νοσοκομείου Πρέβεζας
Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες μας , οι πρόσθετες αμοιβές  του μηνός Απριλίου 2012 των εργαζομένων (μη ιατρικού προσωπικού ) του Νοσοκομείου Πρέβεζας , έχουν υπογραφεί από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αποστέλλονται αυτές τις μέρες στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) για να πληρωθούν πιθανά το πρώτο 15νθημερο του Σεπτεμβρίου.

Οι πρόσθετες αμοιβές του μηνός Μαΐου 2012 βρίσκονται ακόμη στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (εντελλόμενα) πιθανά θα υπογραφούν  αρχές της επόμενης εβδομάδας και θα αποσταλούν στον  Επίτροπο για υπογραφή και αποστολή στην ΕΑΠ.
Γίνεται προσπάθεια να αποσταλούν και αυτές μαζί με τις  καταστάσεις πρόσθετων αμοιβών του Απριλίου  , ώστε να πληρωθούν πρώτο 15νθημερο χωρίς  όμως να είναι σίγουρο ότι αυτό θα επιτευχθεί.

Για τις πρόσθετες αμοιβές του Μηνός Μαρτίου νεότερο …ουδέν