Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4038 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

Για να ανακτήσετε το ΦΕΚ (Τεύχος Πρώτο, αριθμός ΦΕΚ 14 /2 Φεβρουαρίου 2012)

ΚΛΙΚ ΕΔΩ