Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Σχετικά με ένα προσχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το καθορισμό του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας


Για την  πλήρη εφαρμογή του νέου μισθολογίου εκκρεμούν 3 υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες μάλιστα  περιλαμβάνονται στα πρώτα μέτρα που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση σύμφωνα με το Μνημόνιο 2 που έχει υπογράψει.

Μια από αυτές είναι  και ή απόφαση για το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους σε σχετικές εργασίες (Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα-ΒΑΕ).

Στο διαδικτυακό τόπο των συναδέλφων εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) έχει   δημοσιευτεί ένα  ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ  Κοινής Υπουργικής Απόφασης  που προβλέπει  την μηνιαία καταβολή αυτού του επιδόματος επικίνδυνης και Ανθυγενής Εργασίας από 1/6/2012(!!!)  σε  3 κλίμακες απόδοσης :

Κατηγορία Α :150 ευρώ,
Κατηγορία Β  :70 ευρώ και
Κατηγορία Γ   :30 ευρώ

 
Σε κάθε κατηγορία  υποτίθεται ότι θα ενταχθούν οι αντίστοιχες ειδικότητες «ανάλογα με την επικινδυνότητα» της εργασίας που ασκούν.

Επειδή μέσα σε αυτό το προσχέδιο αναφέρονται , κατατασσόμενοι μάλιστα  στις διάφορες κατηγορίες, κλάδοι εργαζομένων στα Δημόσια  Νοσοκομεία και ΚΥ ( με διάφορες σχέσεις εργασίας: Μόνιμοι, Δόκιμοι, Ιδιωτικού δικαίου,  Αορίστου και Ορισμένου χρόνου) πρέπει να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος  εργαζόμενος στα ΒΑΕ  μέχρι στιγμής είναι να έχει  ασφαλιστεί  στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ, εκτός αν έχει υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση  που ρητά εντάσσει κάποιο κλάδο η κατηγορία εργαζομένων με άλλο ασφαλιστικό φορέα (όπως έγινε με υπαλλήλους των ΟΤΑ )  στα θεσμό των ΒΑΕ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στα Νοσοκομεία είναι ασφαλισμένοι και συνταξιοδοτούνται  από το Δημόσιο.

Δεν είναι  γενικά και απλά  μόνιμοι ή εργαζόμενοι με αορίστου ή ορισμένου  χρόνου  συμβάσεις  στο Δημόσιο αλλά και ασφαλισμένοι-συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο. 

Άρα για να ενταχθεί αυτή η μεγάλη κατηγορία των εργαζομένων  στα ΒΑΕ, απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ότι και εργαζόμενοι με ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς  Δημοσίου εντάσσονται  στα ΒΑΕ και παίρνουν το επίδομα   .

Στους ΟΤΑ που έγινε σχετική ρύθμιση παλιότερα, καθορίστηκαν μάλιστα  και αυξημένα «επασφάλιστρα» τόσο για τους νέους εργαζόμενους καθώς και όσους ήθελαν να κάνουν εξαγορά ( τα τελευταία αντιστοιχούσαν σε σημαντικά ποσά που έπρεπε να καταβάλουν αναδρομικά οι εργαζόμενοι).


Το συγκεκριμένο προσχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν ξεκαθαρίζει αυτά τα ζητήματα.