Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Θα συνταγογραφείται μόνο η δραστική ουσία .

Από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του νέου σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας, φαρμάκων, φαρμακείων και άλλες διατάξεις». ΚΛΙΚ ΕΔΩ

"6. 
α) Οι ιατροί που συνταγογραφούν συνταγές φαρμάκων για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και των ΦΚΑ υποχρεούνται να αναγράφουν στη συνταγή το όνομα της χημικής ουσίας του φαρμάκου (δραστική ουσία). 

β) Οι φαρμακοποιοί που εκτελούν συνταγές για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και των ΦΚΑ υποχρεούνται να χορηγούν το φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν που αντιστοιχεί στη δραστική ουσία, την περιεκτικότητα και την φαρμακοτεχνική μορφή που έχει αναγράψει ο ιατρός.

 γ) Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) ορίζει κατάλογο με τις δραστικές ουσίες τις οποίες αναγράφουν υποχρεωτικά οι ιατροί με τη χημική τους ουσία καθώς και τις θεραπευτικές κατηγορίες που εντάσσονται αυτές και τις αναρτά στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Με απόφαση του Υπουργού Υγεία και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου από τους ιατρούς και τους φαρμακοποιούς".