Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Τώρα εκτός από τα απογευματινά (ιδιωτικά ) ιατρεία σχεδιάζουν και απογευματινά (ιδιωτικά) φαρμακεία στα νοσοκομεία


Από σχετικές διατάξεις του σχεδίου νόμου  «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας, φαρμάκων, φαρμακείων και άλλες διατάξεις».


Στο άρθρο 1 του ν.3868/11 (Α΄129) προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:

«10. Η χρέωση των φαρμάκων ειδικών παθήσεων από τα Δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης γίνεται στη νοσοκομειακή τιμή +5% +ΦΠΑ.

Καθιερώνεται ολοήμερη λειτουργία των φαρμακευτικών τμημάτων όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών που επιθυμούν να εκτελέσουν συνταγές φαρμάκων ειδικών παθήσεων.

Τα ποσά που προκύπτουν κάθε φορά από το 5% εγγράφονται στον μοναδιαίο λογαριασμό της § 7 του άρθρου 1 του Ν.3868/11 (ΦΕΚ Α΄, 129/3-8-2011) . Τα έσοδα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο ποσό διατίθενται κατά προτεραιότητα για την απογευματινή λειτουργία του νοσοκομειακού φαρμακείου και ιδίως για αμοιβή του προσωπικού, για τις ανάγκες κάλυψης αμοιβών  επί πλέον προσωπικού για την απογευματινή λειτουργία καθώς  για τις προμήθειες υπηρεσιών, αγαθών και εξοπλισμού για την απογευματινή λειτουργία του νοσοκομειακού φαρμακείου. Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί που θα δηλώσουν συμμετοχή στην απογευματινή λειτουργία δεν μπορούν να συμμετέχουν τις ίδιες μέρες στο πρόγραμμα εφημεριών.

Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας καθορίζονται τα ποσοστά, όροι και προϋποθέσεις διάθεσης των ανωτέρω εσόδων.

Η εκτέλεση συνταγών φαρμάκων ειδικών παθήσεων των εξωτερικών ασθενών, γίνεται με το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και υποβάλλεται κάθε μήνα ως φαρμακευτική δαπάνη στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν να εξοφλούν τη δαπάνη των φαρμάκων αυτών στον ίδιο χρόνο με τα ιδιωτικά φαρμακεία.».»


Αντι λοιπόν την πρόσληψη προσωπικού και την πλήρη ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων εφαρμόζουν και στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς την πατέντα των απογευματινών (ιδιωτικών ) ιατρείων των νοσοκομείων

Φήμες που θέλουν ομάδα  των νοσοκομειακών φαρμακοποιών μεγάλων νοσοκομείων της χώρας   να  συμφωνούν με αυτή την πολιτική του ΥΥΚΑ δυστυχώς επιβεβαιώνονται....