Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Τα παιδιά στη χώρα μου πεθαίνουν στα μαγκάλια της ντροπής των μνημονίων