Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

Νοσοκομεία-Υγειονομικοί:Στον αστερισμό των Μνημονίων διαρκείας.


Βαρύς και απειλητικός ο Μνημονιακός χειμώνας στα Νοσοκομεία και για τους Υγειονομικούς.

 ‘Ετσι ανάμεσα στα τόσα άλλα,  η κυβέρνηση αφού πρώτα καρατόμησε τις αποδοχές αλλά και τα κονδύλια για τις πρόσθετες αποδοχές των Υγειονομικών( κάτι που επισημάναμε κατ’ επανάληψη ΚΛΙΚ ΕΔΩ) και γνωρίζοντας ότι αυτά τα κονδύλια δεν πρόκειται  να βγάλουν τα νοσοκομεία ούτε μέχρι το Μάη του 2012 και γνωρίζοντας ότι θα μείνει για πολλούς μήνες απλήρωτη(«δεν θα καταστεί δυνατή η πληρωμή τους»)  η  εργασία αυτή των Υγειονομικών, έσπευσε εν κρυπτώ να θεσμοθετήσει τη στάση πληρωμών στα Νοσοκομεία, προβλέποντας ότι  «  οι δαπάνες αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και η αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εκάστου έτους δύνανται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους.»  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Για να αποφύγει και τις κινητοποιήσεις και τις επισχέσεις  εργασίας στα νοσοκομεία , καθώς τώρα οι Διοικητές των Νοσοκομείων θα ισχυρίζονται ότι η μη πληρωμή δεδουλευμένων και η μετάθεση της για το επόμενο έτος  προβλέπεται από τη νομοθεσία!!!


Πολυ απλά: φέτος αγαπητοί υγειονoμικοί θα σας λιώσoυμε στις βάρδιες, αλλά επειδή τα χρήματα δεν επαρκούν, θα πληρωθείτε(;)  γι αυτές το.. 2013 .
Μέχρι τότε μπορείτε να τρέφεστε με ...κουκουνάρια .

Είναι δυνατόν ;
Και όμως οτιδήποτε χτυπά τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι δυνατόν με την κυβέρνηση του μαύρου μετώπου.

Ταυτόχρονα η συρρίκνωση των οργανικών θέσεων στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας καλά κρατεί , καθώς αυτή την περίοδο δημοσιεύονται το ένα μετά το άλλο τα ΦΕΚ, με τα οποία καταργούνται κενές οργανικές θέσεις στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Ανάμεσα σε αυτά και του Νοσοκομείου Πρέβεζας ΚΛΙΚ ΕΔΩ