Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Εγκύκλιος με Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011)-Βαθμολόγιο-ΜισθολόγιοΆμεση έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους βαθμούς μέχρι 11-11-2011 το αργότερο, εντέλλεται  με εγκύκλιό του (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,  αφού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 32, η κατάταξη ισχύει από 1.11.2011.
Μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς, οι υπάλληλοι που έχουν πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό κατάταξης θα ενταχθούν στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Η ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού κατάταξης γίνεται με διαπιστωτική πράξη.