Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Απόφαση του Υπουργού Υγείας για 8ωρο στους υπαλλήλους των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Με το ΦΕΚ  2381 / τεύχος Β/ 26 Οκτωβρίου 2011 (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) δημοσιεύεται η υπουργική απόφαση που καθιερώνει  τελικά τη μισή επί πλέον απλήρωτη ώρα  εργασίας και στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και ΚΥ και την 7η πρωινή ως ώρα έναρξης εργασίας.


Άρα με αυτή  την τροποποίηση, το  ΥΥΚΑ  …συμμορφώνεται  με την  κατεύθυνση της εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης   (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) και από 1/11/2011 και επισήμως πλέον στο προσωπικό των  Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας καθιερώνεται το 8ωρο και η εβδομάδα των 40 ωρών, πλην  των ιατρών του ΕΣΥ  και των κλάδων που τα ωράρια τους υπάγονται σε ειδικές διατάξεις (πχ εργαζόμενοι στα τμήματα ιοντιζουσών ακτινοβολιών).

Για τους τελευταίους όμως  (εργαζόμενους στα τμήματα ιοντιζουσών ακτινοβολιών)  δεν μένει ανέπαφο τελικά το ωράριο των 6,5 ωρών ημερησίως που είχε καθοριστεί για τελευταία φορά με την με  αριθμό  890/29-12-92 (ΦΕΚ 768/Β/31-12-92) απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς με την τελευταία απόφαση του Λοβέρδου αυξάνει κατά μισή ώρα το ημερήσιο ωράριο εργασίας τους.


Συγκεκριμένα στην νέα απόφαση του Υπουργού Υγείας και ειδικότερα στην παράγραφο 14 υποπαράγραφος 2 αναφέρεται:

«Σε όσες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται ειδικός ημερήσιος χρόνος εργασίας ο οποίος έχει καθοριστεί στις ως άνω σχετικές αποφάσεις αυτός αυξάνεται κατά μισή (1/2) ώρα».

Στις "σχετικές αποφάσεις" όμως και συγκεκριμένα στη παράγραφο 9 της νέας  απόφασης του Λοβέρδου, αναφέρεται και η με  αριθμό  890/29-12-92 (ΦΕΚ 768/Β/31-12-92) υπουργική απόφαση που καθόριζε το 6,5ωρο στους εργαζόμενους στα αιμοδυναμικά εργαστήρια και εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Άρα, με απόφαση του Λοβέρδου,  από 1/11/2011 το ωράριο των εργαζομένων στα Νοσοκομεία -πλην ιατρών - καθορίζεται στις 8 ωρες ημερησίως και 40 την εβδομάδα και  στα εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών αυξάνεται σε 7 ώρες ημερησίως και 35 ώρες την εβδομάδα!