Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Μυτιλήνης σχετικά με απόφαση της διοίκησης για μετακίνηση υπαλλήλου που προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά και προβλήματα δυσλειτουργίας στο Νοσοκομείο


Κύριε Διοικητά
     Είναι γεγονός ότι πολλές φορές οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, οικογενειακά κ.α. που έχουν σαν αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν  σε πολύ μεγάλο βαθμό την εργασία τους. Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται, αφενός με την ανάλογη ευαισθησία ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι και αφετέρου λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι απαραίτητες υπηρεσιακές διαδικασίες  και όχι αυτές να ρυθμίζονται με αδιαφανή και ρουσφετολογικό τρόπο. Για παράδειγμα εφόσον συντρέχουν λόγοι υγείας να υπάρχουν οι απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις και ο έλεγχος από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.
     Στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος μας έθεσε έγγραφα το θέμα σε  όλες τις προηγούμενες  διοικήσεις του νοσοκομείου αλλά και σε σας προφορικά. Πιο συγκεκριμένα έχουμε ζητήσει να επανεξεταστούν όλες οι περιπτώσεις, εργαζομένων που ασκούν «αλλότρια καθήκοντα» αλλά και εργαζομένων που έχουν μετακινηθεί και εργάζονται σε διαφορετική θέση από την οργανική τους. (Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν κυρίως μετακινήσεις από το Νοσοκομείο σε Κ.Υ. και σε αγροτικά ιατρεία.). Σκοπός του αιτήματος μας είναι να ελεγχθούν και να ιεραρχηθούν όλες οι περιπτώσεις και σε όσες από αυτές δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, να υπάρξει διόρθωση.
Κύριε Διοικητά
     Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι η απόφαση σας για την μετακίνηση  υπαλλήλου με αριθμό πρωτοκόλλου 18789/21-11-2011 δεν ελήφθη με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά και προβλήματα δυσλειτουργίας στο Νοσοκομείο. Πιο συγκεκριμένα:
§  Ακολουθήθηκαν συνοπτικές διαδικασίες και δεν  υπήρξε έλεγχος από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.
§  Αγνοήθηκε η Νοσηλευτική Υπηρεσία, δεν ρωτήθηκε και δεν ενημερώθηκε με τρόπο κατά την γνώμη μας απαξιωτικό.
§  Αποδυναμώθηκε το νοσοκομείο Μυτιλήνης, ενώ την ίδια ώρα  στο Κ.Υ. Καλλονής μετά την απόφαση σας, υπάρχουν (8) οκτώ νοσηλευτές, παρότι οι οργανικές θέσεις είναι (4) τέσσερις, γεγονός που αποδυναμώνει τον ισχυρισμό για τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. 
§  Εμπεδώνεται  η άποψη πως οι  εργαζόμενοι δεν είναι ίσοι και δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες, γιατί πρέπει να ξέρετε (οφείλατε να το ξέρετε) ότι υπάρχουν  και άλλοι συνάδελφοι με ανάλογα αιτήματα (και για τον ίδιο προορισμό) που μέχρι σήμερα αυτά δεν εξετάζονταν γιατί δεν το επέτρεπαν οι υπηρεσιακές ανάγκες.
Κύριε διοικητά
Κατόπιν τούτων σας ζητάμε να επανεξετάσετε το θέμα συνολικά ώστε να δώσετε εκείνες τις λύσεις που να αποκαθιστούν την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου αλλά και το αίσθημα δικαίου στους εργαζομένους.