Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Προϋπολογισμός 2012:Σύνθλιψη Υγείας και καθήλωση Πρόνοιας


Οι δαπάνες για παροχές Υγείας μειώνονται κατά 12,9% ενώ για την Πρόνοια παραμένουν στάσιμες

Τη σύνθλιψη των υπηρεσιών και παροχών Υγείας και την καθήλωση των υπηρεσιών Πρόνοιας προδιαγράφει ο προϋπολογισμός για το 2012. Οι δαπάνες για παροχές Υγείας είναι μειωμένες κατά 12,9%, ενώ οι παροχές Πρόνοιας είναι μόλις 750 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα λοιπόν με τον προϋπολογισμό για τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς θα διατεθούν 1,69 δισ. ευρώ έναντι 1,94 δισ. ευρώ το 2011. Πρόκειται δηλαδή για μείωση 12,9%. Ανάμεσα στα κονδύλια που θα «εξοικονομηθούν» είναι και εκείνα απ' τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων. Στην αύξηση των εσόδων προσδοκά η κυβέρνηση με την πληρωμή των νοσηλευτικών υπηρεσιών απ' τους αλλοδαπούς και την ανατιμολόγηση των ιατρικών πράξεων.

Ταυτόχρονα, αποτυπώνεται και η λειτουργία των νοσοκομείων ως αυτοτελών επιχειρήσεων με έσοδα. Υπολογίζεται ότι τα νοσοκομεία θα έχουν «ίδια έσοδα» απ' την ολοήμερη λειτουργία και την εκχώρηση 550 κρεβατιών σε ασφαλιστικές εταιρείες. Υπολογίζεται δηλαδή να έχουν 110 εκατ. ευρώ έσοδα έναντι 108 εκατ. ευρώ το 2011. Τα ασφαλιστικά ταμεία θα παραμείνουν απ' τους βασικούς αιμοδότες στη λειτουργία των νοσοκομείων καθώς έχουν προϋπολογιστεί 1,25 δισ. ευρώ έναντι 1,35 δισ. το 2011. Βέβαια, είναι περίεργο πως καταγράφεται μείωση των πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων όταν στην ίδια την εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι η είσπραξη των εσόδων επιτυγχάνεται με την ανατιμολόγηση των ιατρικών πράξεων, που προέρχεται απ' την εφαρμογή των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ), που προβλέπουν πληρωμές πολλαπλάσιες απ' αυτές που ίσχυαν απ' το 1998 μέχρι σήμερα.

Για τις εφημερίες των γιατρών δεν αναφέρεται τίποτε. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού είχαν εγγραφεί 400 εκατ. ευρώ, δηλαδή όσα και το 2011. Ωστόσο, στην εισηγητική έκθεση στις «πρόσθετες και παρεχόμενες παροχές» - οι αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, εφημερίες γιατρών κλπ. - μια μείωση της 37,9% (από 882 σε 538 εκατ. ευρώ), χωρίς να διευκρινίζει αν η μείωση αφορά και το κονδύλι των εφημεριών.

Στην Πρόνοια και με αυτόν τον προϋπολογισμό αποτυπώνεται η διαλυτική πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια και η οποία θα επεκταθεί με τις συγχωνεύσεις και τη μεταφορά κέντρων αποκατάστασης στα δημόσια νοσοκομεία. Προβλέπει 750 εκατ. ευρώ, έναντι 733 εκατ. ευρώ το 2011 και 906 εκατ. ευρώ το 2010!