Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π) για το ωράριο των νοσηλευτών και την ένταξή τους στα ΒΑΕ


Προσωπική παρέμβαση του Προεδρείου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.  προς το Υπουργείο Εργασίας για το ζήτημα της ένταξης στο καθεστώς των ΒΑΕ, αλλά και το Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα του ωραρίου εργασίας, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 28/11/2011.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την απουσία των επαγγελματικών τίτλων των Νοσηλευτών, των Βοηθών Νοσηλευτών και των υπολοίπων επαγγελματιών του νοσηλευτικού προσωπικού από την Υπουργική Απόφαση του κ. Κουτρουμάνη σχετικά με τα επαγγέλματα που εντάσσονται στο καθεστώς των ΒΑΕ, δόθηκε εξήγηση ότι αυτό συνέβη εκ παραδρομής και δόθηκε εντολή για άμεση διόρθωση της Απόφασης, πριν αυτή δημοσιευθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο. 

Ωστόσο, κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, αποσαφηνίστηκε από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας ότι  στη νέα λίστα των ΒΑΕ  δε συμπεριλαμβάνονται οι Μαιευτές/Μαίες, καθώς και οι Επισκέπτες/Επισκέπτριες Υγείας.
Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας δήλωσε έντονα τη διαφωνία του ως προς αυτό, καθώς μια τέτοια εξέλιξη γεννά νέες αδικίες, διχάζει περεταίρω το κατακερματισμένο νοσηλευτικό προσωπικό και αποκλείει ένα σημαντικό κομμάτι του από το ευεργετικό καθεστώς των ΒΑΕ ενώ θα αποτελέσει αφορμή για νέες αντιδράσεις.

 Στο ζήτημα του ωραρίου, έγινε παρέμβαση προς τη Νομική Υπηρεσία του ΥΥΚΑ και επιβεβαιώθηκε ότι το Νοσηλευτικό προσωπικό υπάγεται σε ειδικές διατάξεις προγενέστερων νόμων που υπερισχύουν των γενικών διατάξεων του πρόσφατου νόμου για το 40ωρο. Ως εκ τούτου, η Υπουργική Απόφαση του κ. Λοβέρδου που δημοσιεύτηκε τις τελευταίες ημέρες και καθιέρωνε το 40ωρο και στους εργαζόμενους των νοσοκομείων, πρόκειται να τροποποιηθεί εκ νέου, επαναφέροντας το 7 ½ ωρο.


Πηγή: ΠΑΣΟΝΟΠ


Σχόλιο :


Προσέξετε όμως αγαπητοί φίλοι της ΠΑΣΟΝΟΠ, γιατί έχει δημοσιευτεί και νέα απόφαση του Λοβέρδου (ΚΛΙΚ ΕΔΩ), ή οποία ρητά αναφέρει ότι «για όσες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται εδικός  ημερήσιος χρόνος εργασίας ο οποίος έχει καθοριστεί στις ως άνω σχετικές  αποφάσεις, αυτός αυξάνεται κατά μισή(1/2) ώρα»
Μέσα στις αποφάσεις αυτές  βρίσκεται και η απόφαση που καθορίζει τα ωράρια πχ των εργαζομένων στα Κέντρα υγείας, κλπ
Θέλουμε να πούμε με αυτά, ότι υπάρχει ενδεχόμενο να αποδεχτούν μεν ότι το νοσηλευτικό προσωπικό υπάγεται σε ειδικές διατάξεις, αλλά με την νέα αυτή απόφαση όλα τα ωράρια των ειδικών διατάξεων αυξάνονται κατά μισή ώρα.

Οπότε 7 ½ + ½ = 8

Δηλαδή να βγάλουν το 8ωρο από την πόρτα και να  το βάλουν από το παράθυρο.