Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Τα πάντα εν σοφία εποίησας..Υπάρχουν ορισμένα κείμενα που είναι διαχρονικά.
Αποτελούν πηγή έμπνευσης, και αποκάλυψης …αληθειών.

Τέτοια κείμενα είναι πχ:
Τα έπη του Ομήρου..
Το Κεφάλαιο του Καρλ Μαρξ..
Η Αγία Γραφή για τους Χριστιανούς..
Το Κοράνι για τους Μωαμεθανούς..

Ένα τέτοιο κείμενο διεκδικεί να καταστεί και ο νόμος για το Βαθμολόγιο- Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων !!!


Όσο τον διαβάζεις , τόσο αυτόν όσο και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που τον συνοδεύουν, τόσο εμβαθύνεις σε… μεγάλες αλήθειες !

Πχ
Διαβάζουμε στο άρθρο 6 του νόμου αλλά και  στη σελίδα 3 της ερμηνευτικής εγκυκλίου (κλικ εδώ)

Ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή μετακλητή θέση μετά το διορισμό του δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.

Τι θέλει να πει ο ποιητής;
Γιατί ούτε η ερμηνευτική εγκύκλιος(;) … το ερμηνεύει!!!

Ποιες είναι οι αιρετές θέσεις που αναφέρει;
Ποιες είναι οι μετακλητές θέσεις  που αναφέρει;

Δηλαδή για να το απλοποιήσουμε το ερώτημα:

  • Όποιος υπάλληλος , μετά το διορισμό του στο δημόσιο έχει  εκλεγεί πχ σε θέση αιρετού εκπροσώπου εργαζομένων σε συμβούλια διοίκησης Δημοσίων Οργανισμών ή ΝΠΔΔ, θεωρείται ότι η θητεία του αυτό το διάστημα διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης;;;!!!!
  • Όποιος υπάλληλος , μετά το διορισμό του στο δημόσιο έχει  εκλεγεί ως αιρετός σε οποιοδήποτε Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρείται ότι η θητεία του αυτό το διάστημα διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης;;; !!!!
  • Όποιος υπάλληλος, με ρουσφέτι του κάθε  παρασινογάλαζου υπουργάκου, έχει οριστεί ως μετακλητός υπάλληλος σε θέση συμβούλου στο γραφείο του υπουργάκου , θεωρείται ότι η θητεία του αυτό το διάστημα διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης;;;!!!!


Γιατί βρωμάει βόλεμα ημετέρων αυτή η παράγραφος;

Σκίστε ρε όλα τα πτυχία σας και τα ντοκτορά σας !!!

Εδώ είναι Βαλκάνια δεν είναι παίξε γέλασε…

Ως εμεγαλύνθη  τα έργα σου Κύριε ,πάντα εν σοφία εποίησας…