Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

1.000-2.800 ευρώ (μικτά) οι αμοιβές 15.000 γιατρών Του Γιώργου Γάτου απο την "Ημερησία"

Από 1.000 ευρώ - 2.800 ευρώ, ανάλογα με την ειδικότητα και τον αριθμό των ασφαλισμένων ή και των επισκέψεων, θα είναι η μηνιαία αμοιβή για τους 15.000 συμβεβλημένους (με μίσθωση έργου) γιατρούς του ΕΟΠΥΥ
Τις αμοιβές - συνολικού κόστους 252 εκατ. ευρώ ετησίως- προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
1. Με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων που περιθάλπονται από τον καθένα γιατρό, οι αμοιβές θα είναι:
Α΄ ομάδα: 4.000 Παθολόγοι και Γενικοί γιατροί
800 - 1.200 ασφαλισμένοι 1.000 €
1.201 - 1.500 ασφαλισμένοι 1.200 €
1.501 - 1.800 ασφαλισμένοι 1.400€
1.801 - 2.100 ασφαλισμένοι 1.600€
2.101 - 2.500 ασφαλισμένοι 1.800€
Από 2.501 ασφαλισμένους και άνω 2.000€
B΄ ομάδα: 1.000 παιδίατροι
700 - 900 ασφαλισμένοι 1.000€
901 - 1.200 ασφαλισμένοι 1.100€
1.201 - 1.500 ασφαλισμένοι 1.300€
1.501 - 1.800 ασφαλισμένοι 1.500 €
1.801 - 2.100 ασφαλισμένοι 1.700 €
2.101 - 2.300 ασφαλισμένοι 1.900 €
2.301 ασφαλισμένους και άνω 2.100€
Γ΄ ομάδα : 9.000 Γαστρεντερολόγοι, δερματολόγοι, καρδιολόγοι, γυναικολόγοι, νευρολόγοι, ορθοπεδικοί, ουρολόγοι, οφθαλμίατροι, πνευμονολόγοι, ενδοκρινολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι
500 - 1.000 ασφαλισμένοι 1.000 €
1.001 - 2.500 ασφαλισμένοι 1.300 €
2.501 - 4.000 ασφαλισμένοι 1.600 €
4.001 - 5.000 ασφαλισμένοι 1.800 €
5.001 ασφαλισμένους και άνω 2.000 €
2. Με βάση τον αριθμό των επισκέψεων (έως 600 το μήνα κατ' ανώτατο όριο) οι αμοιβές διαμορφώνονται για 1.000 αγγειοχειρούργους, αιματολόγους, αλλεργιολόγους, νεφρολόγους, νευροχειρουργούς, ογκολόγους, παιδοψυχίατρους, πλαστικούς χειρουργούς, ρευματολόγους, γενικούς χειρουργούς, χειρουργούς θώρακος, ψυχίατρους, χειρουργούς παιδιών και φυσίατρους ως εξής:
151 - 300 επισκέψεις 1.500 €
301 - 400 επισκέψεις 2.000 €
401 - 500 επισκέψεις 2.500 €
501 - 600 επισκέψεις 2.800 €
Δωρεάν
Οι θεραπευτές γιατροί υποχρεούνται, πέραν της εξέτασης του ασθενούς, να εκτελούν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τις παρακάτω κατά ειδικότητα ιατρικές πράξεις, χωρίς επιβάρυνση του ασφαλισμένου ή του Οργανισμού:
Οι παθολόγοι - παιδίατροι: Εμβολιασμούς πάσης φύσεως
Οι καρδιολόγοι: Ηλεκτροκαρδιογραφήματα και ταλαντώσεις
Οι γυναικολόγοι: Διάφορες μικροθεραπείες
Οι οφθαλμίατροι: Τονομέτρηση, μέτρηση οπτικού πεδίου, εξέταση με σχισμοειδή λυχνία και βυθοσκόπηση
Οι ωτορινολαρυγγολόγοι: Αφαίρεση βυσμάτων ώτων, πρόσθια και οπίσθια ρινοσκόπηση, έμμεση λαρυγγοσκόπηση.


Σχόλιο:Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) & Καθορισμός αμοιβών των με σύμβαση θεραπευτών γιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΛΙΚ ΕΔΩ