Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Ε κυρά πινακωτή ! Από το άλλο μου τ’ αυτί!


..από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)

1.Οι πρόσθετες αμοιβές των εργαζομένων στα νοσοκομεία και  τα Κ.Υ. καταβαλλόταν με χρηματικά εντάλματα που εκδιδόταν από τις  Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) των περιφερικών ενοτήτων (πρώην νομαρχιών), σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που μεταβιβαζόταν με επιτροπικά εντάλματα.

  ..στα νοσοκομεία..

2.Στο Νόμο των Μεταμοσχεύσεων Ν. 3984/2011 (Α. 150) άρθρο 86 παρ. 34 και 35 τροποποιήθηκε η διαδικασία και  ο  έλεγχος και η χορήγηση ανατέθηκε  στα Νοσοκομεία, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

..και πάλι πίσω στις Υ.Δ.Ε.!

3.Με προσθήκητροπολογία (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  που κατατέθηκε στη Βουλή στο Σχέδιο Νόμου κύρωση πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα» επανέρχεται ο προηγούμενος τρόπος έγκρισης και χορήγησης των πρόσθετων αμοιβών ,δηλαδή από τις Υ.Δ.Ε. και μάλιστα η ρύθμιση αρχίζει αναδρομικά από 1/10/2011!

Η δικαιολογία;

Ο δήθεν "αποτελεσματικότερος έλεγχος των  συγκεκριμένων δαπανών" και "η εξάλειψη του κινδυνου διοχέτευσης πόρων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την κάλυψη αναγκών τους, με ενδεχόμενο τη δημιουργία νέων ελλειμάτων στον προϋπολογισμό αυτών"!!!

..τα φέρνουν από δω , τα φέρνουν από κει..

στο τέλος πάλι απλήρωτους θα αφήσουν  για μήνες τους εργαζόμενους!