Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Να μην βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας.
Είναι γεγονός ότι οι άγριες περικοπές που έχουν επιβάλει και στα κονδύλια των εφημεριών των γιατρών οι μνημονιακές πολιτικές και οι κυβερνήσεις που τις εφαρμόζουν  , έχουν οδηγήσει στην επιβολή από τις διοικήσεις των νοσοκομείων ιδιαίτερα ανασφαλών προγραμμάτων  σε πολλά νοσοκομεία και ιδιαίτερα στα επαρχιακά.

Όμως αυτή η λογική, δηλαδή της προσαρμογής των προγραμμάτων εφημέρευσης και μάλιστα ισοπεδωτικά στα διαρκώς συρρικνούμενα κονδύλια, ενδέχεται να οδηγήσει σε άκρως επικίνδυνες καταστάσεις  .

Αφορμή για τούτα είναι οι πληροφορίες που έχουμε για σκέψεις που υπάρχουν να ενταχθούν οι καρδιολόγοι του Νοσοκομείου Πρέβεζας σε εφημερία ετοιμότητας .Τούτο σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της εφημερίας τους δε θα είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στο Νοσοκομείο, αλλά θα  ευρίσκονται στα σπίτια τους  και θα μεταβαίνουν στο Νοσοκομείο όποτε ανακύπτει ανάγκη, αφού ειδοποιούνται.

Μέχρι τώρα, όπως ήταν λογικό,  οι καρδιολόγοι του Νοσοκομείου τοποθετούνταν σε ενεργές εφημερίες και οι γιατροί παρευρίσκονταν καθ' όλη τη διάρκεια της εφημερίας  στο Νοσοκομείο. 


Και όλα αυτά  θα γίνουν  για να «εξοικονομηθούν»  τα ελάχιστα ποσά που αντιστοιχούν στην διαφορά αποζημίωσης μεταξύ ενεργούς εφημερίας και εφημερίας ετοιμότητας.

Φαίνεται ότι η διαφορά αυτή  προκρίνεται  σε σχέση  με τους τεράστιους κινδύνους  απώλειας ανθρώπινης ζωής που μπορεί να προκαλέσει.  Η φύση των καρδιολογικών περιστατικών, περιλαμβάνει συχνότατα οξείες και απειλητικές για την ζωή καταστάσεις όπως λ.χ. καρδιακή ανακοπή, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, θανατηφόρες αρρυθμίες οι οποίες όπως είναι γνωστό τοις πάσι, απαιτούν υπερεπείγουσα αντιμετώπιση, διαφορετικά η παραμικρή καθυστέρηση συνήθως έχει ως συνέπεια την απώλεια της ίδιας της ζωής του ασθενούς.

 Σημειωτέον ότι στο Νοσοκομείο υπάρχει και λειτουργεί μονάδα στεφανιαίας νόσου και πέρα από το ηθικό πρόβλημα και το πρόβλημα δεοντολογίας που προκύπτει, είναι και προφανώς παράνομο να παραμείνει η Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου χωρίς ειδικευμένο καρδιολόγο

Έχουμε την άποψη ότι τέτοιες σκέψεις δεν πρέπει να υλοποιηθούν στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, που ήδη δέχεται τις επιπτώσεις των βάρβαρων μνημονιακών πολιτικών των κυβερνήσεων και συγκυβερνήσεων , απαξιώνεται καθημερινά ένεκα αυτών των πολιτικών και ήδη φιγουράρει στις λίστες των ΜΜΕ για υποβάθμιση ,συγχώνευση, κατάργηση.