Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Κατανομή κονδυλίων πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία & αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μηνός Αυγούστου έτους 2012.
Από κατανομές σκίζουμε...
Χρήματα δε βλέπουμε.

Βρε μήπως το κάνουν για ν ' αποφύγουν τις επισχέσεις;

Για να δείτε την κατανομή του μηνός Αυγούστου 2012 στα νοσοκομεία της χώρας  ΚΛΙΚ ΕΔΩ


                          Για το Νοσοκομείο Πρέβεζας
ΚΑΕ 0511          
  3.200,00 €
ΚΑΕ  0512       
31.041,00 €