Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Φέτος λέμε το "ΟΧΙ" ... λίγες μέρες νωρίτερα.