Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

Έγκριση και κατανομή Εφημεριών Ιατρών Ε.Σ.Υ. στα νοσοκομεία

Κυκλοφόρησε σε ΦΕΚ ( ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  η κατανομή και καταβολή εφημεριών ιατρών ΕΣΥ για το χρονικό διάστημα από Δεκέμβριο 2011 έως Νοέμβριο του 2012, συνολικού ποσού 316.985.240

 

              Ποιες άλλες αποφάσεις περιλαμβάνει το ΦΕΚ         
1.Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
2.Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία .
3.Ταινία γνησιότητας των φαρμάκων
4.Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων  
5.Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων
ενδείξεων
6.Καθολική και Υποχρεωτική Εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης 

 
Η Κατανομή  των κονδυλίων εφημεριών στα Νοσοκομεία Ηπείρου-Λευκάδας έχει ως εξής:

 
Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1.528.872

Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
3.705.777
Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
2.001.718
Π. Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6.324.584
Γ.Ν. − Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

1.688.532
Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
917.173 Η αρχική κατανομή (πριν τις περικοπές των 50 εκατομ ευρώ) ήταν η εξής:
 
Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1.780.561,24 €
Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
4.315.838,39 €
Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ
2.331.249,57 €
Π. Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7.365.764,03 €
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
1.966.504,63 €
Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
1.068.161,84


ΥΓ: Η ποσοστιαία μείωση  του κονδυλίου εφημεριών για το Νοσοκομείο Πρέβεζας, μετά την περικοπή 50 εκατομ ευρώ από το συνολικό κονδύλι, είναι 14,14%