Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Μεσολογγίου.


Πραγ

 
Πραγματοποιήθηκε  χθες  15/3/12  Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στο Νοσοκομείο  Μεσολογγίου.
Στη συνέλευση παραβρέθηκαν  και τοποθετήθηκαν  αντιπρόσωποι από      το Δήμο Μεσολογγίου, το  Ε.Κ.Μεσολογγίου, την  Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν., την Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., τον Πανελλήνιο  Ιατρικό Σύλλογο, τον  Συλλογο Εργαζομένων Νοσοκομείου  Αγρινίου, την Α΄  Ε.Λ.Μ.Ε.  καθώς και  πολίτες της πόλης.
Όλοι  στις τοποθετήσεις τους αναφέρθηκαν στην  κατάρρευση των υπηρεσιών  υγείας  με βάση τον  νέο  εφαρμοστικό  νόμο,  στην  εξαθλίωση  στην  οποία  οδηγεί  η  ακολουθούμενη  πολιτική  από  την  κυβέρνηση, την  Ε.Ε.  και  το  Δ.Ν.Τ.  και  στην  ανάγκη  άμεσης  αντίστασης  στα  σχέδια  αυτά  ως  κυριολεκτικά  ΟΡΟ  ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Συνεκτιμώντας  όλα  αυτά  η  Συνέλευση  αποφάσισε:
-Εξουσιοδότησε  το  Δ.Σ.  να έρθει  σε επαφή  με  τα  υπόλοιπα  Δ.Σ.  των  νοσοκομείων  της  Υ.Π.Ε.  και  να  προτείνει  να  γίνουν  σε  όλα  τα  νοσοκομεία  Γεν.  Συνελεύσεις   την  Τετάρτη  21/3/12  (ημέρα  δράσης της  Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν.)  με  θέμα  τις  τελευταίες  εξελίξεις  στο  χώρο  της  υγείας.
 -Να  προτείνει  τη  δημιουργία  κοινού  ψηφίσματος  όλων  των  Γενικών Συνελεύσεων  ενάντια  στις  προωθούμενες  αλλαγές  και  να διερευνήσει  τη  δυνατότητα  κοινής  καθόδου  στο  υπουργείο  από  όλα  τα  νοσοκομεία  και  τους  αντίστοιχους   τοπικούς  φορείς.
-Να  πραγματοποιήσει  με τους  υπόλοιπους  φορείς  της  πόλης  συμμετοχή   στην  παρέλαση  της  25ης  Μαρτίου  με  στόχο  την  μη  υποβάθμιση του  νοσοκομείου  και  τη προάσπιση  του  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ  ΥΓΕΙΑ  ΣΕ  ΟΛΟΥΣ.
-Την  εβδομάδα  μετά την  25η  Μαρτίου  να  πραγματοποιηθεί  νέα  Γ. Συν.  ώστε  να  γίνει  απολογισμός  και  νέα  εκτίμηση  των  ενεργειών  που  πρέπει  να  γίνουν.                                        ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
                                        Γ.Ν.    ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ