Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

ΔΝΤ και Υγεία.

4 άρθρα που διαπραγματεύονται τις τραγικές επιπτώσεις των πολιτικών του ΔΝΤ στην Υγεία είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της Αριστερής Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Ιατρών (ΑΡΣΙ).

Μπορείτε να τα διαβάσετε ΕΔΩ