Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

Μειώσεις στις αποδοχές των εργαζομένων στα Νοσοκομεία για εργασία κατα τις νύχτες, Κυριακές και τις αργίες
Σημαντικές μειώσεις θα δουν στα ωρομίσθιά τους και κατ’ επέκταση στην αποζημίωση της εργασίας τους κατά τη νύχτα, τις Κυριακές και τις αργίες , οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία (μη ιατρικό προσωπικό) . Δηλαδή νοσηλευτές , τεχνολόγοι, τεχνικοί κλπ

Αρχής γενομένης από τις αποζημιώσεις δεδουλευμένων του μηνός Νοεμβρίου 2011 και εντεύθεν.
 
Αιτία από τη μια οι μειώσεις στους βασικούς μισθούς τους και από την άλλη η αλλαγή του συντελεστή υπολογισμού του ωρομισθίου τους

Ετσι ενώ πριν από το περιβόητο Μισθολόγιο-φτωχολόγιο το ωρομίσθιο υπολογιζόταν: Βασικός μισθός Χ 1/200*

Μετά την εφαρμογή του νέου Μισθολογίου-φτωχολογίου το ωρομίσθιο ισούται:
Βασικός μισθός Χ 1/280

Οι μειώσεις θα είναι ιδιαίτερα αντιληπτές σε εργαζόμενους που με την εφαρμογή του νέου  Μισθολογίου είχαν μείωση του βασικού μισθού .

Παραθέτουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα εργαζόμενου (υγειονoμικού)  κατηγορίας  ΤΕ, που ήταν από τους λίγους που είδαν αύξηση στο βασικό μισθό μετά την εφαρμογή του Μισθολογίου...

Συγκεκριμένα:

Το ωρομίσθιό του πριν το μισθολόγιο ήταν:

1398 (βασικός μισθός) Χ 1/200* = 6,99 ευρώ

Το ωρομίσθιό του μετά το μισθολόγιο είναι: 

1811 (βασικός μισθός) Χ 1/280  =6,47 ευρώ   δηλαδή μείωση 0,52 ευρώ ή μείωση 7,44%

 
Προφανώς  τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα για  εργαζομένους στα νοσοκομεία  με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας ή εργαζόμενους  κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ


Για τον προαναφερόμενο εργαζόμενο τι ίσχυε πριν και τι ισχύει από τον Νοέμβριο του 2011.
 
Ωρομίσθιο
Πριν το Μισθολόγιο σε €
Μετά το Μισθολόγιο  σε  €   
Διαφορά σε € 
% Μείωση
1%            (α)
6,99 
6,47          
-0,52
-7,44
1,15%        (β)
9,24
8,56
-0,68
-7,36
0,45%        (γ)
3,62
3,35
-0,27
-7,46
0,60%        (δ)           
4,82
4,46
-0,36
-7,47
1,25%        (ε)
10,05
9,3
-0,75
-7,47
1,30%       (στ)
10,45
9,67
-0,78
-7,47
 
όπου:

(α) υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.
(β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
(γ) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του ωρομισθίου
(δ) Για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου        
(ε) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής: Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%
(στ) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής: Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%)

Αλλος ένας λόγος λοιπόν να ανατρέψουμε  τη συμμορία του μαύρου μετώπου που κυβερνά, καθώς και τα εξαπτέρυγά της, πριν η εργασία τις νύχτες στα νοσοκομεία  αρχίσει να αποζημιώνεται με μια φιάλη νερό ή ένα καφέ στο κυλικείο.  


* Στο αρχικό κείμενο, εκ παραδρομής, ο συντελεστής υπολογισμού του ωρομισθίου  πριν την εφαρμογή του νέου Μισθολογίου είχε αναγραφεί λαναθασμένα  ως 1/220, ενώ το σωστό είναι 1/200. Διορθώθηκε  κατόπιν υποδείξεων συναδέλφων (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)