Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Οργανόγραμμα υποβάθμισης ο νέος οργανισμός του Νοσοκομείου Πρέβεζας


«Η παραπάνω τροποποίηση αναμόρφωση του οργανισμού καλύπτει όλο το προσωπικό που υπηρετεί μέχρι 13/6/2012, ή πρόκειται να διοριστεί (καθόσον εκκρεμούν οι σχετικές διαδικασίες στο Υπουργείο), δεν προκαλεί καμία οικονομική επιβάρυνση στον οικονομικό προϋπολογισμό του κράτους και εξυπηρετεί τις σημερινές ανάγκες καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές του Νοσοκομείου»
 Αυτή είναι η ακροτελεύτια παράγραφος στην  ομόφωνη απόφαση της Διοίκησης του Γ .Ν. Πρέβεζας  στις 13/6/2012 με την οποία πρότεινε στο Υπουργείο το νέο οργανόγραμμα του νοσοκομείου. ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Πήρε λοιπόν η  κυβέρνηση την πρόταση  οργανογράμματος της Διοίκησης του νοσοκομείου  (που κατά την άποψή μας ήταν πίσω από τις ανάγκες περίθαλψης του πληθυσμού της περιοχής, αλλά τέλος πάντων…), την πέρασε από το κρεβάτι του μνημονιακού Προκρούστη και την έδωσε και κατάλαβε!

Το νέο οργανόγραμμα του νοσοκομείου Πρέβεζας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3497/ 31.12.2012  αποτελεί ένα καταστατικό χάρτη που όχι μόνο δεν δίνει προοπτική στο νοσοκομείο , όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται  στις σημερινές ανάγκες περίθαλψης  του πληθυσμού της περιοχής, αλλά οδηγεί το νοσοκομείο πιο πίσω και από τα προβλεπόμενα προηγούμενων  δεκαετιών και καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι τα δημοσιευόμενα  σε ΦΕΚ αυτή την περίοδο οργανογράμματα των νοσοκομείων είναι ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ, σηματοδοτεί  και τυπικά την έναρξη της διαδικασίας υποβάθμισης του νοσοκομείου σαν μονάδα δευτεροβάθμιας περίθαλψης .

1.Το νέο οργανόγραμμα  προβλέπει μείωση κατά  18  των οργανικών θέσεων των γιατρών στο Νοσοκομείο μειώνοντας τους από 67 σε 49  και μείωση  κατά 4 των οργανικών θέσεων σε σχέση με αυτές που προέβλεπε το αρχικό οργανόγραμμα του 2005
  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
2005
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2012- ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2009 & 2010*
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
53
67
47
(+2 ΚΨΥ*)=49
ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
5
6
4
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
4
5
4
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
3
4
4
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
1
2
1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
1
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
2
1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
4
5
4
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
3
4
3
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
3
3
1
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
2
2
1
ΩΡΛ
2
2
2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ−
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
3
4
3
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
3
4
2
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
3
4
3
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
2
2
1
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
3
4
4
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
3
3
3
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
3
4
2
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
1
2
2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
2
 (ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΨΥ)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
2
2

*Στην πρόταση της διοίκησης περιλαμβάνονται οι θέσεις γιατρών του ΕΣΥ του  οργανογράμματος του 2005 (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  μαζί με τις :
α).Την Υ10α/ΓΠ.οικ..132169/2/10/2009 έγκριση για σύσταση και προκήρυξη τριών θέσεων ήτοι μιας Επ. Β΄ ΩΡΛ, μιας Επ. Β΄ Οφθαλμίατρου και μιας Επ. Β΄ Παθολογικής Ανατομικής για το Γ.Ν. Πρέβεζας και δύο για το Πολυδύναμο ιατρείο Λούρου του Κ.Υ. Θεσπρωτικού.
β). Την Υ10α/ΓΠ.οικ..40972/6/4/2010 έγκριση για σύσταση και προκήρυξη έντεκα θέσεων ήτοι μιας Επ. Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής, μιας Επ. Β΄ Γαστρεντερολογίας, μιας Επ. Β΄ Καρδιολογίας, δύο Επ. Β΄ Αναισθησιολογίας, μιας Επ. Β΄ Νευρολογίας, μιας Επ. Β΄ Παθολογίας, μιας Επ. Β΄ Παιδιατρικής, μιας Επ. Β΄ Πνευμονολογίας-
Φυματιολογίας, μιας Επ. Β΄ Χειρουργικής και μιας Επ. Β΄ Ψυχιατρικής για το Γ.Ν. Πρέβεζας.

*ΚΨΥ = Κέντρο Ψυχικής Υγείας

2.Το νέο οργανόγραμμα ενταφιάζει με βούλα και υπογραφή τα παλαι ποτέ κραταιό ουρολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Πρέβεζας.
Το ουρολογικό τμήμα καταργείται (μετατρέπεται σε μη αυτοτελή μονάδα) , οι  οργανικές θέσεις των ουρολόγων γιατρών μειώνονται από 3 σε 1(!)  και τυπικά κάπου εδώ  κλείνει  και η υπόθεση των ουρολογικών επεμβάσεων στο νοσοκομείο Πρέβεζας.
Αυτό σε συνδυασμό με την μη ύπαρξη αντίστοιχου τμήματος και στο Νοσοκομείο Λευκάδας ( ΚΛΙΚ ΕΔΩ-και εκεί προβλέπεται μόνο μια θέση ουρολόγου ), για μια μεγάλη  γεωγραφική περιοχή και για δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες  η αντίστοιχη νοσοκομειακή περίθαλψη θα αναζητηθεί... σε Άρτα ή Γιάννενα!
3.Το νέο οργανόγραμμα αφαιρεί κάθε δυνατότητα να ξαναποκτήσει το νοσοκομείο  γιατρό ειδικότητας Δερματολογίας, καθώς καταργεί την μια και μοναδική θέση που υπήρχε στο οργανόγραμμα του 2005. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι η προσφυγή στον ιδιωτικό τομέα για αντίστοιχες παθήσεις   θα είναι πλέον μονόδρομος για τους πολίτες του νομού Πρέβεζας
4. Μειώνονται στο οργανόγραμμα  οι θέσεις  Αναισθησιολογίας, Νεφρολογίας, Παθολογίας κλπ
5.Η υπόθεση αναβάθμισης του οφθαλμολογικού επίσης ναυαγεί, καθώς  αν υπήρχε μια προοπτική  πρόσληψης και ενός ακόμη οφθαλμίατρου αυτό δεν μπορεί να συμβεί, γιατί οι  οργανικές θέσεις από  2 μειώνονται σε 1.
6.Καταργείται το τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.
Αυτό δεν αφορά μόνο το Νοσοκομείο Πρέβεζας αλλά όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ
Σημάδι ότι βαδίζουμε ολοταχώς στην παραχώρηση των προμηθειών σε ιδιωτικούς επιχειρηματικούς  ομίλους. Και γνωρίζουμε ότι όταν ελέγχεις  τις προμήθειες των νοσοκομείων ελέγχεις ουσιαστικά τη λειτουργία των νοσοκομείων!

Όλα αυτά σε μια εποχή που ο πληθυσμός έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ άλλοτε το πραγματικά δημόσιο νοσοκομείο στην περιοχή μας.

Και να σκεφθείτε ότι αυτά αποτελούν  ουσιαστικά ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Γιατί, κρυμμένα με κωδικούς,  στους υπολογιστές του υπουργείου βρίσκονται τα ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ που θα  σφραγίσουν και τη διαδικασία συγχωνεύσεων- καταργήσεων και αλλαγής ρόλου και δραματικής μείωσης κλινών και προσωπικού σε  δεκάδες νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Αναγκαία όσο ποτέ η συνέχιση και ένταση της  δραστηριοποίησης και παρέμβασης της Επιτροπής Αγώνα Υγείας Πρέβεζας και η ανάπτυξη με τη μαζική συμμετοχή των ίδιων πρώτα απ' όλα  των εργαζομένων του Νοσοκομείου αλλά και των πολιτών  ενός μαχητικού – διεκδικητικού μετώπου στην πόλη  και στο νομό για τα ζητήματα της Υγείας και της προοπτικής του Νοσοκομείου