Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Η ανακοίνωση της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε για την ανάληψη κατασκευής του νέου Νοσοκομείου Λευκάδας


Η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. σε Κοινοπραξία µε την εταιρεία ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΑΚΤΩΡ 75%)  υπέγραψε στις 21/12/12  σύµβαση για τη Μελέτη –  Κατασκευή Οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών και προµήθεια –  εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού και   Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού του Νέου Νοσοκοµείου Λευκάδας. 

κλικ ΕΔΩ


Πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως και εντός του επόμενου τριμήνου  ξεκινήσουν οι χωματουργικές εργασίες του έργου.