Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Επιπρόσθετες παρατηρήσεις στο νέο οργανόγραμμα του Νοσοκομείου Πρέβεζας


Η παρούσα αποτελεί συνέχεια  από ΕΔΩ

Πέρα από  τις άγριες περικοπές  των οργανικών θέσεων του προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου Πρέβεζας . το νέο οργανόγραμμα έχει και τις παρακάτω μεταβολές στη διάθρωση των τμημάτων του
     
   1. Καταργεί ως αυτοτελές τμήμα το Ουρολογικό Τμήμα της ιατρικής υπηρεσίας και το εντάσσει ως  μη αυτόνομη Ειδική Μονάδα ( με 1 γιατρό) που λειτουργεί στα πλαίσια  των ιατρικών  τμημάτων του χειρουργικού τομέα.

    2. Το πρώην ενιαίο Μικροβιολογικό- Βιοχημικό Τμήμα διασπάται σε δυο αυτοτελή τμήματα το
                      α. Βιοπαθολογικό
                          β. Βιοχημικό

 3. Καταργείται το Τμήμα Προμηθειών της Διοικητικής Υπηρεσίας.

 4. Τα πρώην αυτοτελή γραφεία
                    α. Επιστασίας
                        β. Ιματισμού
εντάσσονται σε ένα αυτοτελές νέο τμήμα  το
                    Τμήμα Επιστασίας -Ιματισμού.

 5. Το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας (ΚΕΦΙΑΠ- πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) εντάσσεται ως αυτοτελές Διατομεακό τμήμα στα τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας και γραμματειακή υποστήριξη έχει από το Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων ,Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ της Διοικητικής Υπηρεσίας

 6. Δεν εμφανίζεται  πουθενά στο νέο οργανόγραμμα είτε  ως τμήμα  είτε ως μη αυτοτελής μονάδα το Κέντρο Ψυχικής Υγείας –Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Νοσοκομείου της Πρέβεζας!!!

 7. Καταργείται ο ένας από τους τρεις νοσηλευτικούς τομείς και τα 8 νοσηλευτικά τμήματα εντάσσονται σε δυο νοσηλευτικούς τομείς . 

 8.  Δεν εμφανίζεται πουθενά στο νέο οργανόγραμμα είτε ως τμήμα είτε ως μονάδα η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης- Ξενώνας "Εστία" του Νοσοκομείου Πρέβεζας!!!


και πάλι  τα συμπεράσματα δικά σας...