Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Το νέο οργανόγραμμα του Νοσοκομείου Πρέβεζας (συγκριτική παράθεση)


Προηγούμενος Οργανισμός Νοσοκομείου
(13/6/2012)
 στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι τροποποιήσεις του οργανισμού από το 2005 έως 2012
Εγκριθείς  νέος Οργανισμός
ΚΛΙΝΕΣ
110
110
110
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ιατρική
Ιατρική
Ιατρική

Νοσηλευτική
Νοσηλευτική
Νοσηλευτική

Διοικητική –Οικονομική
Διοικητική –Οικονομική
Διοικητική –Οικονομική

Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής
Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής
Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής

Γραφείο Υποδοχής Ασθενών
Γραφείο Υποδοχής Ασθενών
Υποστήριξης Πολίτη
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΟΜΕΙΣ
Παθολογικός
(55 κλίνες)
Παθολογικός
(55 κλίνες)
Παθολογικός
(55 κλίνες

Χειρουργικός
(55 κλίνες)
Χειρουργικός
(55 κλίνες)
Χειρουργικός
(55 κλίνες)

Εργαστηριακός
Εργαστηριακός
Εργαστηριακός
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣΤΜΗΜΑΤΑ
Παθολογικό
Παθολογικό
Παθολογικό

Καρδιολογικό-Εντατική Μονάδα Στεφανιαίων
Καρδιολογικό-Εντατική Μονάδα Στεφανιαίων
Καρδιολογικό-Εντατική Μονάδα Στεφανιαίων

Παιδιατρικό
Παιδιατρικό
Παιδιατρικό

Νεφρολογικό
Νεφρολογικό
Νεφρολογικό
ΜΟΝΑΔΕΣ
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας
Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας
Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΤΜΗΜΑΤΑ
χειρουργικό
χειρουργικό
χειρουργικό

Ορθοπεδικό
Ορθοπεδικό-Ουρολογικό
Ορθοπεδικό

Οφθαλμολογικό
Οφθαλμολογικό
Οφθαλμολογικό

Ουρολογικό

*

Γυναικολογικό− Μαιευτικό
Γυναικολογικό− Μαιευτικό
Γυναικολογικό− Μαιευτικό

Αναισθησιολογικό
Αναισθησιολογικό
Αναισθησιολογικό

ΩΡΛ
ΩΡΛ
ΩΡΛ

Οδοντιατρικό
Οδοντιατρικό
Οδοντιατρικό
ΜΟΝΑΔΕΣ
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΤΜΗΜΑΤΑ
Μικροβιολογικό – Βιοχημικό
Μικροβιολογικό – Βιοχημικό
1.Μικροβιολογικό
2. Βιοχημικό

Αιματολογικό − Αιμοδοσίας
Αιματολογικό − Αιμοδοσίας
Αιματολογικό − Αιμοδοσίας

Ακτινοδιαγνωστικό
Ακτινοδιαγνωστικό
Ακτινοδιαγνωστικό

Παθολογικής Ανατομικής
Παθολογικής Ανατομικής
Παθολογικής Ανατομικής

Φαρμακευτικό
Φαρμακευτικό
Φαρμακευτικό
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Ημερήσιας Νοσηλείας
Ημερήσιας Νοσηλείας
Ημερήσιας Νοσηλείας

Επειγόντων Περιστατικών
Επειγόντων Περιστατικών
Επειγόντων Περιστατικών
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Παραϊατρικού Προσωπικού
Παραϊατρικού Προσωπικού
Παραϊατρικού Προσωπικού

Κοινωνικής Εργασίας
Κοινωνικής Εργασίας
Κοινωνικής Εργασίας

Διαιτολογίας − Διατροφής
Διαιτολογίας − Διατροφής
Διαιτολογίας − Διατροφής
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΟΜΕΙΣ
1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
3 ΤΜΗΜΑΤΑ
Τμήματα και τις Μονάδες του
Παθολογικού Τομέα
3 ΤΜΗΜΑΤΑ
Τμήματα και τις Μονάδες του
Παθολογικού Τομέα
4 TMHMATA
του Παθολογικού
Τομέα, τα Διατομεακά Τμήματα
και τον Εργαστηριακό Τομέα.
2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
3 ΤΜΗΜΑΤΑ
Τμήματα και τη Μονάδα του
Χειρουργικού Τομέα & χειρουργεία
3 ΤΜΗΜΑΤΑ
Τμήματα και τη Μονάδα του
Χειρουργικού Τομέα & χειρουργεία
4 ΤΜΗΜΤΑ
του Χειρουργικού
Τομέα τα Χειρουργεία
και τα Εξωτερικά Ιατρεία.
3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
2 ΤΜΗΜΑΤΑ
τμήματα Εργαστηριακού Τομέα,
Εξωτερικά Τακτικά Ιατρείων, Διατομεακών Τμημάτων
(Ημερήσιας Νοσηλείας και Επειγόντων Περιστατικών)
2 ΤΜΗΜΑΤΑ
τμήματα Εργαστηριακού Τομέα,
Εξωτερικά Τακτικά Ιατρείων, Διατομεακών Τμημάτων
(Ημερήσιας Νοσηλείας και Επειγόντων Περιστατικών)
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
(1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό
τομέα.
(1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό
τομέα.
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
(1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό
τομέα.
(1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό
τομέα.
Διευθύντρια
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
(1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό
τομέα.
(1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό
τομέα.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού

Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Υποδιεύθυνση Τεχνικού
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΑ
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Γραμματείας
Γραμματείας
Γραμματείας

Οικονομικού
Οικονομικού
Οικονομικού

Προμηθειών
Προμηθειών
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ

Κίνησης Ασθενών
Κίνησης Ασθενών
Κίνησης Ασθενών
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ
Επιστασίας
Επιστασίας
Τμήμα Επιστασίας
Ιματισμού

Ιματισμού
Ιματισμού
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
(Ενσωματώνεται στο Τμήμα επιστασίας-Ιματισμού)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΑ
Τεχνικού
Τεχνικού
Τεχνικού

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
1
1 +1
1+1
ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
53
67
47 (+2 ΚΨΥ)=49
ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
5
6
4
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
4
5
4
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
3
4
4
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
1
2
1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
1
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
2
1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
4
5
4
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
3
4
3
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
3
3
1
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
2
2
1
ΩΡΛ
2
2
2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ−
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
3
4
3
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
3
4
2
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
3
4
3
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
2
2
1
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
3
4
4
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
3
3
3
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
3
4
2
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
1
2
2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
2
 (ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΨΥ)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
2
2
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
37
38
36
Π.Ε. Φαρμακευτικής
2
2
2
ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας − Βιολογίας
1
2
1
ΠΕ Βιοχημείας (προσωρινή)
1
1
1
ΠΕ Διαιτολογίας
1
1
1
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
1
1
1
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
5
5
5
ΤΕ Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
5
5
5
ΤΕ Φυσικοθεραπείας
1
1
1
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
7
7
7
+1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών συσκευών
7
7
7
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
4
4
2
ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης
2
2
2
ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ
162
162
 158
ΠΕ Νοσηλευτικής
3
3
3
ΤΕ Νοσηλευτικής
50
50
50
ΤΕ Επισκεπτριών
1
1
1
ΤΕ Μαιευτικής
10
10
10
ΔΕ Νοσηλευτικής
59
59
59
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
(προσωρινός)
7
7
7
ΔΕ Πρακτικών Αδελφών (προσωρινός)
1
1
1
ΔΕ Ανδρών Νοσοκόμων (προσωρινός)
5
5
2
ΔΕ Ανδρών Νοσοκόμων (προσωρινός)

1
1

ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
25
25
24
ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
88
82
 63
ΠΕ Διοικητικός − Οικονομικός
5
5
4
ΠΕ Μηχανικών
2
2
1
ΠΕ Πληροφορικής
2
2
1
ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
3
5
3
+2
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΤΕ Λογιστικής
3
3
2
ΤΕ Πληροφορικής
1
2
1
ΤΕ Μηχανικών
3
4
2
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
1
2
2
ΔΕ Διοικητικού− Λογιστικού
14
12
12
ΔΕ Δακτυλογράφων
1
1
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΔΕ τηλεφωνητών
4
3
4
ΔΕ Κηπουρών
1
1
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΔΕ Τεχνικού
13
12
7
ΔΕ Οδηγών
5
5
3
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
11
9
7
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
5
2
2
ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
11
9
7
ΥΕ Εργατών
2
2
2
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣΔικηγόροι
1
1
1


                     ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

2
1
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

2
1
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

2
1
ΠΕ ΛΟΓΟΠΑΙΔΙΚΩΝ

1
1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

ΠΕ ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2
2
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

2
1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2
2
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

3
2
ΔΕ ΑΔ.ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

2

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

1
1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ «ΕΣΤΙΑ»

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1
1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1
1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ

1
1
ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1
1
ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1
1
ΔΕ ΑΔ.ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

4
4
ΥΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ

1
1
ΥΕ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1
1

    
                ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΕ Ψυχολόγων

1
1
ΔΕ Διοικητικού

1
1
ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας

1
1
ΤΕ Φυσικοθεραπείας

2
2
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

1
1
ΤΕ Λογοθεραπείας

1
1
ΔΕ Οδηγών

2
2

Με λίγα λόγια  στο νέο οργανόγραμμα  σε σχέση με το προηγούμενο έχουμε:

1.Μείωση των θέσεων ιατρών ΕΣΥ
2.Μείωση των θέσεων του μη ιατρικού προσωπικού που υπάγεται στην ιατρική υπηρεσία
3.Μείωση των θέσεων της νοσηλευτικής υπηρεσίας
4.Μείωση των θέσεων της διοικητικής υπηρεσίας
5. Κατάργηση  ενός νοσηλευτικού τομέα
6. Κατάργηση ενός τμήματος (Ουρολογικού*), το οποίο μετατρέπεται σε μη αυτόνομη μονάδα 
7. Κατάργηση της θέσης Δερματολογίας 
8. Κατάργηση  του Τμήματος Προμηθειών (Εδώ μάλλον οι γραφειοκράτες του Υπουργείου έκαναν λάθος) **
9. Κατάργηση  των γραφείων ιματισμού και επιστασίας και μετατροπή τους σε ένα τμήμα ( Τμήμα Επιστασίας -Ιματισμού)ΥΓ. **
Υποθέτουμε ότι η κατάργηση του τμήματος Προμηθειών είναι ένα λάθος της γραφειοκρατίας και  όχι προοίμιο άλλων καταστάσεων.... 
(Λέγε με συγχώνευση!)