Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Νοσοκομειακές κλίνες ΕΣΥ στην Ήπειρο (Σύγκριση)


Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε την κατανομή των οργανικών (και όχι των αναπτυγμένων) κλινών του Ε.Σ.Υ. στην περιφέρεια της Ηπείρου.

Η σύγκριση γίνεται με βάση το μόνιμο πληθυσμό της περιφέρειας όσο και των ξεχωριστών περιφερειακών ενοτήτων (πρώην νομών ) που την απαρτίζουν, όπως αυτός καταγράφεται στο ΦΕΚ Β 3465 / 28.12.2012 όπου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή καταγράφονται τα "Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας"

Ως οργανικές κλίνες καταγράφονται αυτές που αναφέρονται στα πρόσφατα δημοσιευθέντα οργανογράμματα των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.  ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
167.901

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
  67.877

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
  57.491

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
  43.587

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
336.856ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
760

Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα»
350
Γενικό Νοσοκομείο  Άρτας
235 (220+15)
Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας
110
Γενικό Νοσοκομείο- Κ. Υ. Φιλιατών
  90
ΣΥΝΟΛΟ
1545


                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ Ε.Σ.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ/ΚΛΙΝΗ Ε.Σ.Υ.
336.856
1545
218


                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ Ε.Σ.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ/ΚΛΙΝΗ Ε.Σ.Υ.
167.901

1110
151


                          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ Ε.Σ.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ/ΚΛΙΝΗ Ε.Σ.Υ.
67.877
235
289


                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ Ε.Σ.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ/ΚΛΙΝΗ Ε.Σ.Υ.
57.491
110
523

                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ Ε.Σ.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ/ΚΛΙΝΗ Ε.Σ.Υ.
43.587
90
484

Μερικά συμπεράσματα
1. Λόγω της ύπαρξης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με τις 760 κλίνες του, ο μέσος όρος μονίμων κατοίκων ανά κλίνη Ε.Σ.Υ. στην Ήπειρο είναι 218/1. Αναλογία σχετικά καλή σε σχέση με άλλες περιοχές ή περιφέρειες της χώρας και ανάλογη των περιφερειών που έχουν πανεπιστημιακά νοσοκομεία
2. Στην πραγματικότητα ο πραγματικός πληθυσμός κάθε στιγμή στην Ήπειρο είναι πολύ μεγαλύτερος του αναφερόμενου μονίμου πληθυσμού, λόγω των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών στα ορεινά και παραθαλάσσια θέρετρά της.
3. Υπάρχει ανισορροπία στην κατανομή των κλινών Ε.Σ.Υ. ανά περιφερειακή ενότητα και αυτό οφείλεται  στο ότι στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων υπάρχουν τα δυο μεγάλα νοσοκομεία (Πανεπιστημιακό και "Χατζηκώστα").
Τη δυσμενέστερη σχέση μονίμων κατοίκων ανά κλίνη Ε.Σ.Υ. την έχει η περιφερειακή ενότητα (πρωην νομός) Πρέβεζας