Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Πρόσληψη επικουρικού (μη ιατρικού) προσωπικού σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  η έγκριση  πρόσληψης 107 ατόμων επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.


ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΘΧΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ


4
7


12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
ΘΧΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3

12 ΜΗΝΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ»
ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ



10



6 ΜΗΝΕΣ
«ΜΗΧΑΛΗΝΕΙΟ» ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ



1
1



12 ΜΗΝΕΣ
6 ΜΗΝΕΣ
Θ.Χ.Π «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ η' ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ



1
1
1

6
2



12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ

12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ −ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ




3
3
6




12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
ΘΧΠ "Ο ΑΡΙΣΤΕΥΕ' 'ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


1


12 ΜΗΝΕΣ
ΘΧΠ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ−ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

3
1
2

12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
Θ.Χ.Π ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

6
1
4

12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
ΘΧΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

1
1
1
1

1
1
3
5
5

12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ

12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
Θ.Χ.Π «ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
−ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


5


12 ΜΗΝΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ





1





9 ΜΗΝΕΣ
Θ.Χ.Π. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΕ η' ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΕ η' ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΕ η' ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ / ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ

1
1
1
5
5

12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
Θ.Χ.Π. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

12 ΜΗΝΕΣ