Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά τις παρατηρήσεις των σωματείων στους εκδοθέντες οργανισμούς


ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ  (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Σε πρώτη ανάγνωση των εκδοθέντων Οργανισμών προκύπτουν παρανομίες και παρατυπίες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
•Δεν λαμβάνεται υπόψιν το Π.Δ. 87/1986
•Πετσοκόβουν Οργανικές κλίνες περαιτέρω της αρχικής Υπουργικής Απόφασης και οργανικές θέσεις.
•Έκδοση Οργανισμών στα Διασυνδεόμενα Νοσοκομεία και μετέπειτα έκδοση κοινού Οργανισμού που θα προβλέπει ως υποσύνολα τους Οργανισμούς των Διασυνδεόμενων με συγχωνεύσεις κοινών υπηρεσιών – τμημάτων.
•Προβλέπουν προβαδίζουσα κατηγορία την ΠΕ στην κατάληψη θέσεων ευθύνης των Νοσοκομείων αν και η υφιστάμενη Νομοθεσία Ν. 4024/2012 άρθρο 10 προβλέπει την ΠΕ ή ΤΕ κατηγορία (στην Διοικητική Υπηρεσία για Προϊσταμένους Τμημάτων και την ΔΕ κατηγορία).
•Τα Επαγγέλματα Υγείας (Παραϊατρικό) εντάσσονται κατά το δοκούν άλλοτε στην Διοικητική Υπηρεσία και άλλοτε στην Ιατρική.
•Δεν εφαρμόζουν το Ν. 4024/2012 άρθρο 33 περί Εργασιακής Εφεδρείας αφού καταργούν κενές οργανικές θέσεις που όμως δεν εντάχθηκαν στην Εργασιακή Εφεδρεία.
Πετσοκόβουν Οργανικές Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις και Τμήματα με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η λειτουργία των Νοσοκομείων.
•Προβλέπουν Προϊσταμένους Τμημάτων υπαλλήλους που προέρχονται από συγκεκριμένες ειδικότητες αποκλείοντας άλλες αν και ανήκουν στο ίδιο οργανικό τμήμα.
•Η κατανομή των ειδικοτήτων ανά υπηρεσία δεν αντιστοιχεί στο Π.Δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων»  και τους υφιστάμενους Νόμους κ.α.

Για συντονισμό της δράσης μας αφενός  απέναντι στην πολιτική συρρίκνωσης του Δημόσιου Τομέα Υγείας της Κυβέρνησης και αφετέρου της πρόθεσης να προκύψει υπεράριθμο προσωπικό σε ειδικότητες με προφανή σκοπό την ένταξή του στο θεσμό της διαθεσιμότητας. 

Καλείστε να αποστείλετε στην ΠΟΕΔΗΝ  παρατηρήσεις επί του Οργανισμού του Νοσοκομείου σας εντός δεκαημέρου από την έκδοσή του.