Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Πως σχεδιάζεται από το Υπουργείο Υγείας να εφαρμοστεί το "κουπόνι" για παροχές υγείας στους ανασφάλιστους

Ερωτηματικά για πόσους ανθρώπους θα καλύπτει, δημιουργεί ο σχεδιασμός του προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων συμπολιτών μας από το Υπουργείο Υγείας μέσω του περίφημου κουπονιού "health care voucher" ή "Εισιτηρίου Ελεύθερης Πρόσβασης " του Υπουργείου Υγείας.

Σχετική δημοσίευση είχαμε κάνει στις 5 Δεκέμβρη ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Το υπουργείο Υγείας λοιπόν προχωρά στην Πρόσκληση για Υποβολή Προφορών Παροχής Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Υπηρεσίες ανάπτυξης, εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) για την παροχή εφάπαξ υπηρεσιών υγείας σε ανασφάλιστο πληθυσμό μέσω voucher». ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση διαδικτυακής εφαρμογής για την υλοποίηση της πράξης "εισιτήριο παροχής υπηρεσιών υγείας" – "health care voucher” – που περιλαμβάνει ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις κλπ σε παρόχους υπηρεσιών υγείας για ανασφάλιστα άτομα, άπαξ μέσα σε ένα έτος.

Στην διαδικτυακή εφαρμογή θα καταχωρηθούν οι δικαιούχοι, δηλαδή άτομα που είναι ανασφάλιστα. Τα σχετικά στοιχεία (ΑΜΚΑ, ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ημερομηνία γέννησης, κλπ) θα δοθούν από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ).
Στην διαδικτυακή εφαρμογή θα καταχωρηθούν επίσης πάροχοι υπηρεσιών υγείας (ιατροί, διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομεία κλπ) που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Θα εκδοθεί σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος και οι πάροχοι υγείας θα συμπληρώσουν σχετική φόρμα στην εφαρμογή για την σύναψη συμφωνίας συμβολής με το πρόγραμμα. 
Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας θα αποκτήσουν κωδικούς διαπίστευσης για είσοδο στο σύστημα.
Ο ανασφάλιστος δικαιούχος θα εισάγει τα στοιχεία του σε σχετική φόρμα της διαδικτυακής εφαρμογής (είτε από το σπίτι του είτε από ΚΕΠ). Η εφαρμογή θα ελέγχει ότι πρόκειται πράγματι για δυνητικό (επιλέξιμο) δικαιούχο. Το σύστημα θα δημιουργεί κατάλληλα vouchers υπηρεσιών υγείας (ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις κλπ) τα οποία ο ανασφάλιστος δικαιούχος δύναται και να εκτυπώνει. Τα vouchers θα περιέχουν τα στοιχεία του ανασφάλιστου δικαιούχου (ΑΜΚΑ κλπ) και μοναδικό κωδικό voucher.
Με αυτά, ανασφάλιστος δικαιούχος θα προσέρχεται στον συμβεβλημένο ιατρό για ιατρική επίσκεψη. Ο συμβεβλημένος ιατρός θα εισέρχεται στο σύστημα με τα στοιχεία διαπίστευσής του και θα εντοπίζει ηλεκτρονικά το voucher του ανασφάλιστου δικαιούχου.
Θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά τις εξετάσεις που απαιτούνται.Οι εξετάσεις θα καταχωρούνται στην μερίδα του voucher του ανασφάλιστου δικαιούχου. Στην μερίδα του voucher θα καταχωρείται επίσης και η χρέωση/δαπάνη του ιατρού.
Ο ανασφάλιστος δικαιούχος θα προσέρχεται στο συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο / νοσοκομείο για να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις που σύστησε ο ιατρός. Το συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο /νοσοκομείο θα εισέρχεται στο σύστημα με τα στοιχεία διαπίστευσής του και θα εντοπίζει ηλεκτρονικά το voucher του ανασφάλιστου δικαιούχου.
Θα πραγματοποιεί τις εξετάσεις που απαιτούνται. Στην μερίδα του voucher θα καταχωρείται η χρέωση / δαπάνη του διαγνωστικού κέντρου.
Τέλος, ο ανασφάλιστος δικαιούχος θα προσέρχεται εκ νέου στον συμβεβλημένο ιατρό για ιατρική επανεξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων που μόλις πραγματοποιήθηκαν. Ο συμβεβλημένος ιατρός θα εισέρχεται ξανά στο σύστημα με τα στοιχεία διαπίστευσής του και θα εντοπίζει ηλεκτρονικά το voucher του ανασφάλιστου δικαιούχου. Στην μερίδα του voucher θα καταχωρείται η χρέωση/δαπάνη του ιατρού για την επανεξέταση.
Η εξόφληση των παρόχων θα γίνεται με βάση τις δαπάνες που καταχωρήθηκαν.