Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Συγχωνεύσεις και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η  Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Για τις συγχωνεύσεις ανατρέξτε στο ΦΕΚ 16 Α / 23.01.2013  
ΚΛΙΚ ΕΔΩ (νόμος 4109/2013)   άρθρο 9

"Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις".

Για την Ήπειρο:
Τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Ηπείρου», ήτοι το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα)», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων − Ο Νεομάρτυς Γεώργιος, Ιωαννίνων», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».
Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» αποτελείται από τέσσερις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου» είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.