Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Περικοπές (τι άλλο;) και στα κονδύλια αποζημίωσης των εφημεριών των γιατρών ΕΣΥ για το 2013


Δημοσιεύτηκε λοιπόν και σε ΦΕΚ (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) η κοινή υπουργική απόφαση για την Έγκριση Εφημεριών Ιατρών Ε.Σ.Υ. για το 2013.

Για να έχετε μια εικόνα του τι συμβαίνει διαβάστε την αντίστοιχη δημοσίευσή μας στις 8 Μαρτίου του 2012 (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Για να έχετε και μια εικόνα σύγκρισης δείτε τον παρακάτω πίνακα.

Η Κατανομή  των κονδυλίων εφημεριών στα Νοσοκομεία Ηπείρου-Λευκάδας έχει ως εξής:


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ 2012
σε ευρώ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ
2013
σε ευρώ
ΜΕΙΩΣΗ
σε ευρώ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
%
Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1.528.872
1.200.000
   328.872 21,51
Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
3.705.777
2.800.000
   905.777 24,44
Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
2.001.718
1.501.000
   500.718 25,01
Π. Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6.324.584
4.760.000 1.564.584 24,73
Γ.Ν. − Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
1.688.532
1.000.000    688.532 40,77
Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
917.173
   680.000    237.173 25,85