Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Σημερινά ΦΕΚ με οργανογράμματα νοσοκομείων ΕΣΥ

Συνέχεια από ΕΔΩ


                                 Οργανογράμματα Νοσοκομείων ΕΣΥ

Νοσοκομείο
ΦΕΚ
α/α
Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
90
Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας
91
Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας
92
Γενικό Νοσοκομείο Θήβας
93
Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας
94
Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου
95
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
96
Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
97
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»
98