Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια κ. Λυκουρέντζο!Πώς οριστικοποιήθηκε  από 1.1.2014 η επιβολή χαρατσιών στους ασθενείς
  • καταβολή είκοσι πέντε (25) ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. και
  • καταβολή ενός (1) ευρώ υπέρ του ΕΟΠΥΥ  ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό.

 Πριν δυο μήνες μιλώντας στη Βουλή των Ελλήνων ο υπουργός Υγείας Α. Λυκουρέντζος έλεγε:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ  (σελίδα 4367 του pdf εγγράφου)
«Τώρα έρχομαι να απαντήσω και σε ένα άλλο έντονο ψεύδος των τελευταίων ωρών, ότι εμείς επιβάλλαμε 1 ευρώ για κάθε συνταγή και 25 ευρώ για το νοσοκομείο. Αυτό είναι μία πρόνοια που θα ενεργοποιηθεί το 2014 και όχι τώρα στην περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Το εξηγήσαμε, παρ’ όλα αυτά κάποιοι επιμένουν να χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα. Η Κυβέρνηση είναι σίγουρη για την πορεία της, είναι σίγουρη για την επίτευξη των στόχων και δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί αυτή η διάταξη που πρέπει να ενεργοποιηθεί με υπουργική απόφαση.»

Τότε σε μια ανάρτηση μας γράφαμε: ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Μα ο Λυκουρέντζος , το κόμμα του και η συγκυβέρνηση δεν είναι που υπέγραψαν μια τέτοια διάταξη σε συνεργασία με την τρόικα και την ψήφισαν στη Βουλή;
Γιατί τη ψήφισαν ;
Μήπως όπως λέει  ο Λυκουρέντζος τη ψήφισαν προνοητικά (!!!) («Αυτό είναι μία πρόνοια που θα ενεργοποιηθεί το 2014 και όχι τώρα») «σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι»;
Και γιατί τότε δεν «προνόησαν» και οι υπόλοιποι υπουργοί ανάλογα μέτρα σε περίπτωση …που δεν επιτευχθούν οι  στόχοι;
Παραμύθια του υπουργού Υγείας. Για να αποφύγει τη σύσσωμη καταδίκη του Ελληνικού λαού που ήδη εκδηλώνεται  ποικιλοτρόπως για τα μέτρα και βεβαίως για την απανθρωπιά του συγκεκριμένου μέτρου.
Ο Λυκουρέντζος έβαλε τη διάταξη για να  την εφαρμόσει, τελεία και παύλα.

Χρειάστηκε να περάσουν δυο μήνες για να αυτοδιαψευστεί και επισήμως ο ίδιος ο υπουργός Υγείας και να επαληθευτούμε.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 37 του κεφαλαίου Η 

«Επείγουσες Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας»  του νόμου:
[Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας,  του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),  µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,  της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων»,  παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις]

που ψηφίστηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013 από τη Βουλή των Ελλήνων..
αναφέρεται : ΚΛΙΚ ΕΔΩ

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφεται.

Τι έλεγε η περίπτωση 12 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ;

12. Από 1.1.2014 ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, καθώς και η καταβολή του ποσού των είκοσι πέντε (25) ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια, οι λεπτομέρειες, οι διαδικασίες καθώς και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης και δύναται να αναθεωρείται το ύψος των καταβαλλόμενων εκ μέρους των ασθενών ποσών

Το δεύτερο εδάφιο αυτής της περίπτωσης που διαγράφεται είναι αυτό που καθόριζε ότι με κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίζονταν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της επιβολής των νέων χαρατσιών..

Πράγμα  που σημαίνει ότι από 1.1.2014 χωρίς καμία άλλη απόφαση εφαρμόζεται  αυτόματα επιβολή των δυο αυτών χαρατσιών στους χρήστες υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας.

Το ερώτημα είναι ποιος πιστεύει πια τον Λυκουρέντζο!