Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Τελική συγκριτική μελέτη οργανικών θέσεων Νοσοκομείου Πρέβεζας

ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αρχικός οργανισμός*
Πρόταση διοίκησης *
Νέος οργανισμός
διαφορά

Παθολογίας
5
6
4
 -1 (-2)
Καρδιολογίας
4
5
4
  0 (-1)
Παιδιατρικής
3
4
4
+1 (0)
Νευρολογίας
1
2
1
  0 (-1) 
Δερματολογίας
1
1
0
 -1 (-1)
Πνευμονολογίας
1
2
1
  0  (-1)
Χειρουργικής
4
5
4
  0  (-1)
Ορθοπεδικής
3
4
3
  0  (-1)
Ουρολογίας
3
3
1
 -2  (-2)
Οφθαλμολογίας
2
2
1
 -1 (-1)
ΩΡΛ
2
2
2
  0  (0)
Μαιευτικής
Γυναικολογίας
3
4
3
  0  (-1)
Αναισθησιολογίας
3
4
2
 -1 (-2)
Ιατρικής
Βιοπαθολογίας
3
4
3
  0 (-1)
Παθολογικής Ανατομικής
2
2
1
 -1 (-1)
Ακτινοδιαγνωστικής
3
4
4
 +1 (0)
Οδοντιατρικής
3
3
3
   0 (0)
Νεφρολογίας
3
4
2
 -1 (-2)
Γαστεντερολογίας
1
2
2
+1 (0)
Ψυχιατρικής
1 νοσοκομείο
2 ΚΨΥ
2 νοσοκομείο
2 ΚΨΥ
1 ΚΨΥ
 -2 (-3)
Παιδοψυχιατρικής
2 ΚΨΥ
2 ΚΨΥ
 -1 (-1)
Αιματολογίας
2
2
2
   0 (0)
ΣΥΝΟΛΟ
57
71
49
 -8 (-22)

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Π.Ε. Φαρμακευτικής
2
2
2
0
ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας − Βιολογίας
1
2
1
0 (-1)
ΠΕ Βιοχημείας (προσωρινή)
1
1
1
0
ΠΕ Ψυχολογίας
1 νοσοκομείο
2 ΚΨΥ
1 ΚΕΦΙΑΠ
1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)
1 νοσοκομείο
2 ΚΨΥ
1 ΚΕΦΙΑΠ
1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)
2


1 ΙΔΑΧ
-2 (-2)
ΠΕ Διαιτολογίας
1
1
1
0
ΠΕ Λογοπαιδικών
1 ΚΨΥ
1 ΚΨΥ
1
0
ΤΕ Φυσικοθεραπείας
1 νοσοκομείο
2 ΚΕΦΙΑΠ
1 νοσοκομείο
2 ΚΕΦΙΑΠ
3
0
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
1 νοσοκομείο
2 ΚΨΥ
1 ΚΕΦΙΑΠ
1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)
1 νοσοκομείο
2 ΚΨΥ
1 ΚΕΦΙΑΠ
1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)
4


1 ΙΔΑΧ
0
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
5
5
5
0
ΤΕ Εργοθεραπείας
2 ΚΨΥ
2 ΚΨΥ
1
-1 (-1)
ΤΕ Λογοθεραπείας
1 ΚΕΦΙΑΠ
1 ΚΕΦΙΑΠ
1
0
ΤΕ Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
5
5
5
0
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
7
7
7

1 Προσ/γής
+1 (+1)
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών συσκευών
7
7
7
0
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
4
4
2
-2 (-2)
ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης
2
2
2
0
ΣΥΝΟΛΟ
52
53
48
-4 (-5)

ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ
Αρχικό οργανόγραμμα *
Πρόταση διοίκησης *
Νέο οργανόγραμμα
διαφορά
ΠΕ Νοσηλευτικής
3 νοσοκομείο
2 ΚΨΥ
3 νοσοκομείο
2 ΚΨΥ
3
-2
ΤΕ Νοσηλευτικής
50 νοσοκομείο
2 ΚΨΥ
1 ΕΣΤΙΑ (ΙΔΑΧ)
50 νοσοκομείο
2 ΚΨΥ
1 ΕΣΤΙΑ (ΙΔΑΧ)
50

2 ΠΡΟΣ/ΓΕΙΣ
1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)

0
ΤΕ Επισκεπτριών
1 νοσοκομείο
3 ΚΨΥ
1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)

1 νοσοκομείο
3 ΚΨΥ
1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)

4
-1
ΤΕ Μαιευτικής
10
10
10
0
ΔΕ Νοσηλευτικής
59 νοσοκομείο
2 ΚΨΥ
4 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)


59 νοσοκομείο
2 ΚΨΥ
4 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)

59

4 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)
-2
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
(προσωρινός)
7
7
7
0
ΔΕ Πρακτικών Αδελφών (προσωρινός)
1
1
1
0
ΔΕ Ανδρών Νοσοκόμων (προσωρινός)
5
5
2
-3
ΔΕ Ανδρών Νοσοκόμων (προσωρινός)

1
1
0
-1
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
25
25
24
-1
ΣΥΝΟΛΟ
177
177
167
-10


ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αρχικό οργανόγραμμα*
Πρόταση διοίκησης*
Νέο οργανόγραμμα
διαφορά
ΠΕ Διοικητικός − Οικονομικός
5 νοσοκομείο

1 (ΚΨΥ)
5 νοσοκομείο

1(ΚΨΥ)
4
-2 (-2)
ΠΕ Μηχανικών
2
2
1
-1 (-1)
ΠΕ Πληροφορικής
2
2
1
-1 (-1)
ΠΕ Γεωπόνων
1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)
1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)
1
 0
ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
3

5
3
 0 (-2)
ΤΕ Λογιστικής
3 νοσοκομείο

1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)
3 νοσοκομείο

1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)
2
2 ΠΡΟΣ/ΓΕΙΣ
1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)

 +1 (+1)
ΤΕ Πληροφορικής
1
2
1
 0 (-1)
ΤΕ Μηχανικών
3
4
2
-1 (-2)
ΔΕ Προσωπικού 
Η/Υ
1
2
2
+1 (0)
ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
14 νοσοκομείο

1 (ΚΕΦΙΑΠ)
12 νοσοκομείο

1(ΚΕΦΙΑΠ)
12
-3 (-1)
ΔΕ Δακτυλογράφων
1
1
0
-1 (-1)
ΔΕ τηλεφωνητών
4
3
4
 0 (+1)
ΔΕ Κηπουρών
ΥΕ Κηπουρών
1 νοσοκομείο
1 ΥΕ ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)
1 νοσοκομείο
1 ΥΕ ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)
0 νοσοκομείο
1 ΥΕ ΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)

-1 (-1)
ΔΕ Τεχνικού
13 νοσοκομείο
 1 (ΚΨΥ)
12 νοσοκομείο
1(ΚΨΥ)
7
1 ΙΔΑΧ
-6 (-5)
ΔΕ Οδηγών
5 νοσοκομείο
2 (ΚΕΦΙΑΠ)
5 νοσοκομείο
2 (ΚΕΦΙΑΠ)
3
2 ΙΔΑΧ
-2 (-2)
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
11
9
7
-4 (-2)
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
5
2
2
-3 (0)
ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
11
9
7
-4 (-2)
ΥΕ Εργατών
2 νοσοκομείο
1 (ΚΨΥ)
1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)
2 νοσοκομείο
1ΚΨΥ
1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)
2

1 ΕΣΤΙΑ
(ΙΔΑΧ)
-1 (-1)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
1
1
1
0
ΣΥΝΟΛΟ
98
92
70
-28 (-22)


 * Στο αρχικό οργανόγραμμα έχουν αθροιστεί τα  αρχικά οργανογράμματα του Νοσοκομείου, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας -Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου (ΚΨΥ) , του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) και της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης-Ξενώνας "ΕΣΤΙΑ".


*Στην πρόταση της διοίκησης (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) και  για το ιατρικό προσωπικό περιλαμβάνονται οι θέσεις γιατρών του ΕΣΥ του  οργανογράμματος του 2005  μαζί με τις :
α).Την Υ10α/ΓΠ.οικ..132169/2/10/2009 έγκριση για σύσταση και προκήρυξη τριών θέσεων ήτοι μιας Επ. Β΄ ΩΡΛ, μιας Επ. Β΄ Οφθαλμίατρου και μιας Επ. Β΄ Παθολογικής Ανατομικής για το Γ.Ν. Πρέβεζας και δύο για το Πολυδύναμο ιατρείο Λούρου του Κ.Υ. Θεσπρωτικού.
β). Την Υ10α/ΓΠ.οικ..40972/6/4/2010 έγκριση για σύσταση και προκήρυξη έντεκα θέσεων ήτοι μιας Επ. Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής, μιας Επ. Β΄ Γαστρεντερολογίας, μιας Επ. Β΄ Καρδιολογίας, δύο Επ. Β΄ Αναισθησιολογίας, μιας Επ. Β΄ Νευρολογίας, μιας Επ. Β΄ Παθολογίας, μιας Επ. Β΄ Παιδιατρικής, μιας Επ. Β΄ Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας, μιας Επ. Β΄ Χειρουργικής και μιας Επ. Β΄ Ψυχιατρικής για το Γ.Ν. Πρέβεζας.  


Άρα οι περικοπές οργανικών θέσεων που φέρνει το νέο οργανόγραμμα  του Νοσοκομείου Πρέβεζας είναι:

στο ιατρικό προσωπικό
- 8 θέσεις σε σχέση με το προηγούμενο οργανόγραμμα και -22 θέσεις σε σχέση με την πρόταση της διοίκησης

στο μη ιατρικό προσωπικό που υπάγεται στην ιατρική υπηρεσία
-4 θέσεις σε σχέση με το προηγούμενο οργανόγραμμα και -5 θέσεις σε σχέση με την πρόταση της διοίκησης

στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας
-10 θέσεις τόσο σε  σχέση με το προηγούμενο οργανόγραμμα όσο και σε σχέση με την πρόταση της διοίκησης

στο προσωπικό της διοικητικής υπηρεσίας
-28 θέσεις σε  σχέση με το προηγούμενο οργανόγραμμα και -22 θέσεις σε σχέση με την πρόταση της διοίκησης

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ...