Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012

Προχωράει η εμπορευματοποίηση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης


Αποκαλυπτικά έγγραφα δηλώνουν ότι γίνεται μέσω του Ενιαίου Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας

Της Κατερίνας Παγουλάτου

Από τις 15/12/11 με έγγραφό του ο πρόεδρος του νεοσυσταθέντος Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και υποδιοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δυτική Ελλάδα) κ. Λαουδιάς, καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των υπαρχόντων Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) σε συνεργασία με τους συμβεβλημένους με τον Ενιαίου Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) γιατρούς και τις Μονάδες του ΙΚΑ των περιοχών ευθύνης τους.
Τα συγκεκριμένα Κ.Υ. είναι από τα 50 που προ διμήνου ανακοινώθηκαν ως πιλοτικά αλλά δεν είχε καταγραφεί ποιες ήταν οι προθέσεις του υπουργείου. Με αυτήν την πρόταση, οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί του ΕΟΠΥΥ μπορούν να ασκούν την ιατρική στα Κ.Υ. σε ώρες που θα καθορίσει ο συντονισμός των υπηρεσιών τους, επεκτείνεται η τακτική λειτουργία έως τις 20:00, οι γιατροί αυτοί θα εφημερεύουν –εθελοντικά;– στο Κ.Υ. και τα ραντεβού των ασθενών θα «κλείνονται» με το γνωστό 184.
Σαν προϋπόθεση τίθεται –μεταξύ άλλων– και το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών με τη μέθοδο των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ-DRGs), που ήδη έχουν αναστατώσει τα νοσοκομεία, εκτοξεύοντας τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων στον ενάμιση μήνα που εφαρμόζονται.
Σαν παράρτημα στο έγγραφο ακολουθούν τα δεδομένα επισκεψιμότητας, υποδομών, σύνθεσης ιατρικού και άλλου προσωπικού των Κ.Υ. και των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών και τους πληθυσμούς των ασφαλισμένων στον φορέα.
Σε επικοινωνία που είχαμε με συνδικαλιστές των νοσοκομειακών γιατρών και του ΙΚΑ, τα στοιχεία επισκεψιμότητας, κίνησης ασθενών και προσωπικού των Κ.Υ. ήταν παρόμοια με αυτά που είχαν καταγγελθεί ως παραποιημένα και ψευδή την περασμένη άνοιξη και παρά τη δέσμευση του υπουργείου ότι θα διορθωθούν, αυτό δεν συνέβη. Τότε η μεθόδευση είχε στόχο το κλείσιμο μονάδων διά της «συγχώνευσης». Τώρα; Οι δομές του ΙΚΑ που παρουσιάζονται ως υπαρκτές, κάποιες από αυτές έχουν διακόψει τη λειτουργία τους πάνω από ενάμιση ή δύο χρόνια.

Καίρια ερωτήματα
Με βάση τα παραπάνω τίθενται τα εξής καίρια ερωτήματα:
1. Στο δημόσιο Κ.Υ. θα συμμετέχει ισότιμα και ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός. Δεν δημιουργείται έτσι διαπλοκή συμφερόντων και «πελατειακή» σχέση;
2. Τα ΚΕΝ στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα δεν θα σημάνουν αποκλεισμό σε όσους μέχρι τώρα δικαιούνταν υγειονομικών υπηρεσιών, είτε ήταν είτε όχι ασφαλισμένοι κάπου, εφ’ όσον θα τους χρεώνεται η κάθε πράξη; Το αίσχος του αποκλεισμού γυναικών από δημόσια μαιευτήρια προδικάζει το μέλλον.
3. Το διαλυμένο σύστημα του 184 θα αντεπεξέλθει στη ζήτηση «πελατών» από απομακρυσμένες περιοχές; (μην ξεχνάμε ότι στον ΕΟΠΥΥ έχει ενταχθεί ο ΟΓΑ με τεράστιο πληθυσμό υπερήλικων που διαμένουν αρκετά μακριά από τα Κ.Υ.).
4. Τα Κ.Υ. έχουν τεράστια έλλειψη προσωπικού – πέραν των ιατρών. Με ποια υποδομή θα δουλέψει το νέο σύστημα ενόψει ραγδαίων συνταξιοδοτήσεων, εφεδρείας και απαγόρευσης προσλήψεων;
5. Στο –πόσο άμεσο– μέλλον μελετάται και η οργανική διασύνδεση των δομών και του προσωπικού; Κάτω από ποιο φορέα θα γίνει αυτό; Θα είναι Δημόσιος, Ιδιωτικός ή ΟΤΑ; Η χρηματοδότησή του;
6. Γιατί δεν κλήθηκαν οι άμεσα αρμόδιοι ιατρικοί σύλλογοι, επιστημονικοί φορείς και σωματεία γιατρών και εργαζομένων για συζήτηση;
7. Το έγγραφο ζητά υπό ασφυκτικές προθεσμίες «παρατηρήσεις» μόνο από τους διευθυντές των Κ.Υ. Τυχαίο, όταν στον ΕΟΠΥΥ αντιδρά όλος ο ιατρικός κλάδος;ΣΤΗΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Αποσπάσματα από τα έγγραφα του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Τα κριτήρια επιλογής των Κέντρων Υγείας
Πρόταση επιλογής Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
Ζήτηση υπηρεσιών υγείας
1.                                        Λειτουργικά στοιχεία μονάδων ΕΣΥ (Στοιχεία esy.net)
2.                                        Στοιχεία ΦΚΑ (Στοιχεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναμονές μέσω 184)
Αναφερόμενος/εξυπηρετούμενος πληθυσμός
3.                                        Πληθυσμός ευθύνης Κ.Υ. (Στοιχεία Υγειονομικού Χάρτη)
4.                                        Ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ (Στοιχεία ΦΚΑ)
Δίκτυο Μονάδων ΠΦΥ
5.                                        Δομές & Υποδομές ΕΣΥ (Στοιχεία Υγειονομικού Χάρτη)
6.                                        Σύνθεση προσωπικού μονάδων ΕΣΥ (Στοιχεία Υγειονομικού Χάρτη)
7.                                        Υφιστάμενες μονάδες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Στοιχεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
8.                                        Προσωπικό ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σύνθεση προσωπικού, εργασιακές σχέσεις)
9.                                        Συμβεβλημένοι ιατροί με ΟΑΕΕ/ΟΠΑΔ (Στοιχεία ΦΚΑ)

Για το σκοπό αυτό διαμορφώθηκε ένας κατάλογος Μονάδων ΠΦΥ ανά καλλικρατικό δήμο, προκειμένου να αποτυπωθούν τα παρακάτω δεδομένα:

Πληθυσμιακά Στοιχεία
Πληθυσμός κάθε περιοχής με βάση τα στοιχεία της απογραφής
Πληθυσμός ευθύνης Κ.Υ.
Αριθμός ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ΦΚΑ του ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ)

Καταγραφή υφιστάμενων υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού
Κτιριακές Υποδομές ΕΣΥ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ιδιοκτησιακό καθεστώς)
Εργαστήρια (Ακτινολογικά και βιοπαθολογικά) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Υποδομές υποστήριξης προληπτικών εξετάσεων ΦΚΑ
Κέντρα Μητέρας-Παιδιού
Σύνθεση ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού Κ.Υ. και μονάδων ΙΚΑ, αναφερόμενης και της σχέσης εργασίας
Συμβεβλημένοι ιατροί με ΟΑΕΕ/ΟΠΑΔ

Καταγραφή Παρεχόμενων υπηρεσιών
Λειτουργικά στοιχεία μονάδων ΕΣΥ (Στοιχεία προσερχόμενων για συνταγογράφηση)
Επισκεψιμότητα ιατρών ΦΚΑ (Στοιχεία ΦΚΑ, αναμονές μέσω 184 ΙΚΑ)
Ειδικότερα, η λειτουργική διασύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί με:
Την επίσκεψη των ιατρών του ΕΟΠΥΥ στα Κ.Υ. και την εξέταση ασθενών, εντασσόμενοι έτσι στο πλαίσιο της ημερήσιας παροχής υπηρεσιών
Την παραπομπή σε ειδικότητες ιατρών του ΕΟΠΥΥ που δεν υπάρχουν στα Κ.Υ., οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είτε εντός του Κ.Υ. (σε περιοδική και εναλλασσόμενη βάση ανάλογα με τη ζήτηση των υπηρεσιών) είτε στις Μονάδες του ΕΟΠΥΥ
Την παραπομπή σε άλλες δομές και υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ (Κέντρα Μητέρας-Παιδιού, υπηρεσίες αποκατάστασης κ.ά.)
Την Παραπομπή σε διαγνωστικές εργαστηριακές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ
Την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των Κ.Υ. (απογευματινή λειτουργία με ωράριο 8:00-20:00) με την εξυπηρέτησή τους από τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ (οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ έχουν την υποχρέωση να εργάζονται απογευματινό ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας)
Την υποστήριξη της 24ωρης λειτουργίας των Κ.Υ., με την ένταξη των ιατρών του ΕΟΠΥΥ στο σύστημα εφημεριών. Προκειμένου όμως να προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε εθελοντική βάση, αφού οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν εφημερεύουν και θα πρέπει προφανώς να συνοδεύεται με την καταβολή υπερωριακής αμοιβής.
Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η αναγκαία διοικητική και νοσηλευτική υποστήριξη.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού από τις Μονάδες ΠΦΥ του ΕΣΥ να συνοδεύονται από τη δέσμευση, με τη μορφή ενός συμβολαίου, παροχής μιας βασικής δέσμης υπηρεσιών, οι οποίες να έχουν κοστολογηθεί (DRGs στην ΠΦΥ σε αντιστοιχία με το ICP-2).   Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ " ΔΡΟΜΟΣ της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ", Παρασκευή 23/12/11