Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

Κατεβλήθησαν και τα δεδουλευμένα Σεπτεμβρίου –Οκτωβρίου 2011 στους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Πρέβεζας

Κατεβλήθησαν τελικά σήμερα τα δεδουλευμένα (Κυριακές, αργίες, νυχτερινά ) των μηνών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2011 του μη ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου Πρέβεζας.
Τα δεδουλευμένα των μηνών Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου 2011 μεταφέρονται στις πιστώσεις του 2012.
Με αφορμή αυτό το γεγονός, εφιστούμε και πάλι την προσοχή των εργαζομένων σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση των κονδυλίων που προβλέπονται τόσο  για την εργασία κατά τις νύχτες , αργίες και εξαιρέσιμες  όσο και για τις υπερωρίες. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)
Συγκεκριμένα για το 2012  υπάρχει μείωση σε σχέση με το 2011  κατά 40, 04 % (!!!)  του  συνολικού κονδυλίου για τις υπερωρίες και μείωση κατά 16,76% (!!!) του συνολικού κονδυλίου  για την αποζημίωση της εργασίας κατά τις νύχτες , τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Εφόσον λοιπόν με τα σχετικά  κονδύλια του 2011 υπήρξαν πολύ μεγάλα προβλήματα  με την καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων, αντιλαμβανόμαστε τι θα συμβεί το 2012.
Επιμένουμε ότι το ζήτημα θα πρέπει να  απασχολήσει άμεσα όλες τις γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων στα νοσοκομεία της χώρας,.
Οι πληροφορίες μας μάλιστα λένε ότι τα κονδύλια που ήδη εγκρίνει το υπουργείο είναι πολύ κάτω από τις ανάγκες των νοσοκομείων  και τα αιτήματα των διοικήσεων .