Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Κατάργηση της διάταξης για την κλοπή του πλεονάζοντα χρόνου στο Μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων


Διαβάστε πρώτα μια ανάρτησή μας στις 26 Νοεμβρίου ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Με την παράγραφο 3 του άρθρ. 34 του νέου πολυνομοσχεδίου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», ΚΛΙΚ ΕΔΩ, που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή  προτείνεται η κατάργηση του δεύτερου εδάφιο της παρ. 1 του άρθρ. 29 του 4024/11 (Μισθολόγιο). που προέβλεπε μισθολογική κατάργηση του πλεονάζοντα χρόνου μετά την καταταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια

Βαθμολογικά δεν επέρχεται  αλλαγή