Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Για τις προσλήψεις γιατρών στο Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Ο νόμος 3754 του 2009 που αναφέρεται στους όρους απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών, προέβλεπε και την πρόσληψη εντός εξαμήνου από την έναρξη της ισχύος του 2000 νέων γιατρών σε οργανικές θέσεις,από τους οποίους 1500 τουλάχιστον θα ήταν ειδικευμένοι γιατροί.
Ταυτόχρονα καθόριζε ότι οι ανάγκες θα καθορίζονταν από κοινή επιτροπή της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) και του Υπουργείου Υγείας.
Τελικά αυτή η κοινή επιτροπή κατέληξε σε μια κατανομή θέσεων .
Εστάλησαν μετά βαϊων και κλάδων στο ΣτΕ το οποίο ενέκρινε τις 736 από αυτές.
Ενέκρινε δηλαδή μόνο αυτές για τις οποίες υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις στα Νοσοκομεία.

Για τις υπόλοιπες πρέπει  πρώτα να συσταθούν οι οργανικές θέσεις και μετά να εγκριθούν από το ΣτΕ και να προκηρυχθούν.

Συγκεκριμένα για το Νοσοκομείο Πρέβεζας η Επιτροπή είχε αποφασίσει τις παρακάτω  θέσεις.

Ακτινοδιαγνωστικό..........1
Αναισθησιολογικό..........2
Γαστρεντερολογικό..........1
Καρδιολογικό..........1
Νευρολογικό..........1
Οφθαλμολογικό..........1
Παθολογικό..........1
Παθολογοανατομικό..........1
Παιδιατρικό..........1
Πνευμονολογικό..........1
Χειρουργικό..........1
Ψυχιατρικό..........1
ΩΡΛ..........  1

Από αυτές εγκρίθηκαν από το ΣτΕ μόνο οι θέσεις του Παθολογοανατόμου, του Οφθαλμιάτρου και του ΩΡΛ!

Πέρα από την συνολική κατανομή για την οποία υπάρχουν πολλές ενστάσεις , η έγκριση μόνο των  3 προαναφερθέντων θέσεων ελάχιστα βοηθάει το Νοσοκομείο.

Και έτσι για μια ακόμη φορά ειδικότητες πού έχει άμεση ανάγκη το Νοσοκομείο Πρέβεζας μένουν στα αζήτητα.

Για να δούμε τώρα αν θα υπάρξει η προκήρυξη και αν θα  υπάρξουν υποψήφιοι που θα κάνουν το βήμα προς την Πρέβεζα