Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2009

Κενές οργανικές θέσεις στο Νοσοκομείο Πρέβεζας και στα Κέντρα Υγείας του Νομού ΠρέβεζαςΔημοσιεύουμε τις κενές οργανικές θέσεις(πλην ιατρών -οδοντιάτρων) , με τα ισχύοντα οργανογράμματα του Νοσοκομείου Πρέβεζας και των ΚΥ του Νομού Πρέβεζας


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ                          1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ                             2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ        2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                  1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                            1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ                   2
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ       3
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ                                  8
ΤΕ ΜΑΙΩΝ                                                   2
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                         2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                        1

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης                

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ                         3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ     3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ                      1
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ                      8
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                                 3


Υποχρεωτικής εκπαίδευσης

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ            10
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                    3
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ                     3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ                                                1


ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕ                                                     7
ΤΕ                                                    18
ΔΕ                                                    19
ΥΕ                                                    17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                       61 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Τεχνολογική εκπαίδευση

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ                   1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ                                     2
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ                                         3
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ       1
ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ                                     1
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                2


Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                                              1
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ                   2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                        3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                             1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ                                           1


Υποχρεωτική εκπαίδευση

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                                      1
ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ                 2
ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ                          2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                           1


ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

ΤΕ                                                    12
ΔΕ                                                    8
ΥΕ                                                     6

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΚΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ  26
ΚΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

Τεχνολογική εκπαίδευση

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                     1
ΤΕ ΜΑΙΩΝ                                                      2
ΤΕ     ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ                                   7
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ          1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                       2
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ            1
ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ                                       1
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                 2

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                                              1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ                                            1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ             5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                             2

Υποχρεωτική εκπαίδευση

ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ                          1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                   1
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                                       2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
ΤΕ                                                               17
ΔΕ                                                                 9
ΥΕ                                                                4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                30

ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Τεχνολογική εκπαίδευση

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ                                        4
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ           1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ                                     1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ                      1

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ             2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                             1

Υποχρεωτική εκπαίδευση

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                 2
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                                     2


ΣΥΝΟΛΟ ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΤΕ                                                                 7
ΔΕ                                                                 3
ΥΕ                                                                4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                  14
 ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ

Τεχνολογική εκπαίδευση

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ                      1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ           1
ΤΕ ΜΑΙΩΝ                                                       1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                        1
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ              1

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ         4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                                1

Υποχρεωτική εκπαίδευση

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                                        3
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                    2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ

ΤΕ                                                                  5
ΔΕ                                                                  7
ΥΕ                                                                 5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ             17