Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009

Παράδοση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο μεγάλο κερδοσκοπικό κεφάλαιο.

Με μια ακόμα προκλητική ενέργεια έκλεισε τον κύκλο του στο Υπουργείο Υγείας ο Αβραμόπουλος.
Συγκεκριμένα με το Προεδρικό Διάταγμα 180 που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 210/Α/2-10-2009 επιτρέπει  την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) από ιδιωτικές εταιρείες και χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή γιατρών και οδοντιάτρων στη μετοχική τους σύνθεση.
Προφανώς αυτό αποτελεί καταστροφικό πλήγμα για τους μικρούς ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς. 
Εμείς επιμένουμε ότι η μόνη λύση είναι η μετάβαση σε  ένα καλά οργανωμένο και αποκλειστικά δημόσιο σύστημα ΠΦΥ.