Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας για προσωρινή αναστολή της σύμβασης των ιατρών με τον ΟΠΑΔ
Αγαπητοί ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ,

Σας ενημερώνουμε ότι η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας, ΝΠΔΔ, της 8ης Οκτωβρίου 2011  αποφάσισε ομόφωνα προσωρινή αναστολή της σύμβασης όλων των ιατρών του Νομού Πρέβεζας με το ασφαλιστικό ταμείο του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) από τις 15 Οκτωβρίου 2011.  
Ο Ιατρικός σύλλογος αναγκάσθηκε να πάρει αυτή την απόφαση, λόγω της απαράδεκτης καθυστέρησης (16 μήνες) του ΟΠΑΔ στην πληρωμή των δεδουλευμένων οφειλομένων νόμιμων αμοιβών των συμβεβλημένων ιατρών.

Η άρνηση της διοίκησης  του ΟΠΑΔ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, μας έχει προκαλέσει μεγάλη οικονομική ζημία και υποδηλώνει περιφρόνηση για την αξία της εργασίας  μας και αποτελεί πλήγμα για την αξιοπρέπεια και το κύρος του γιατρού. Δεν υπάρχει  χειρότερη εκμετάλλευση για έναν εργαζόμενο, από τη στέρηση  της νόμιμης αμοιβής για την εργασία του. Πρόκειται για προσωρινή αναστολή της σύμβασης μέχρι να εξοφληθούν τα οφειλόμενα από τον ΟΠΑΔ και όχι για διακοπή της σύμβασης.

Οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ (Δημοσίου) θα εξυπηρετούνται κανονικά στα ιατρεία μας και θα εξακολουθήσουμε να τους χορηγούμε έγκυρες συνταγές για τα φάρμακά τους και παραπεμπτικά για τις απαραίτητες εξετάσεις τους. Ουσιαστικά, δεν αλλάζει η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Η μόνη μεταβολή είναι, ότι ο ασφαλισμένος θα πληρώνει στο γιατρό την επίσκεψη, ή τις εξετάσεις που έγιναν, με τιμές Δημοσίου (κρατικό τιμολόγιο). Θα καταθέτει στον ΟΠΑΔ την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γιατρού, σύν το απόκομμα του βιβλιαρίου του και μία απλή αίτηση για να πάρει πίσω τα χρήματα από τον ΟΠΑΔ. Ο ΟΠΑΔ είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ασφαλισμένο το κόστος των εξετάσεών του βάσει συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης: (ΦΕΚ 478- 29/3/2011 Αριθμ Φ 40448/6009/518: Τροποποίηση και συμπλήρωση του κανονισμού παροχών του ΟΠΑΔ και εγκύκλιος του ΟΠΑΔ με αριθμό πρωτοκόλλου Δ2α/ οικ. 9699 -23/3/2011).

Διευκρινίζουμε ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, είναι υποχρεωτικές και δεσμευτικές για όλους τους γιατρούς, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Σας ευχαριστούμε όλους, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Δηλώνουμε ότι η απόφασή μας σε καμία περίπτωση δεν στρέφεται εναντίον των ασφαλισμένων,  οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται κανονικά στα ιατρεία μας. Εκφράζουμε την απορία, όπως και εσείς, τι απέγιναν οι κρατήσεις που πληρώνετε τόσα χρόνια για το ασφαλιστικό σας ταμείο, το οποίο αρνείται να πληρώσει την εργασία των γιατρών, που φροντίζουν για την υγεία σας.

Από το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας

Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας
Ευάγγελος Μπακόλας              Χρήστος Γούσης