Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Μερικές παρατηρήσεις επί του τροποποιημένου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας (μέρος 3ον)

Το παρόν αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου δημοσιεύματος (κλικ εδώ).

Καθώς κάποιος διαβάζει και ξαναδιαβάζει τα άρθρα του τροποποιημένου σχεδίου νόμου, όλο και ανακαλύπτει  τη... βαθύτερη σκέψη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου υγείας. 

Ας κάνουμε λοιπόν ακόμη μερικές παρατηρήσεις:
1.Όπως είπαμε και σε προηγούμενη ανάρτηση, στον Οργανισμό Παροχών Υγείας (Ο.Π.Υ.) εντάσσονται οι Κλάδοι Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις μονάδες υγείας του, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ, ως προς τις παροχές τους σε είδος, ο ΟΠΑΔ και ο Οίκος Ναύτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου.
 Είναι όμως   γνωστόν  ότι οι διάφοροι αυτοί κλάδοι έχουν και διαφορετικό επίπεδο παροχών.
Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ότι   με κοινή υπουργική απόφαση  θα  εγκριθεί νέος  Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Π.Υ., με τον οποίο  θα καθορίζεται το είδος, η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Έχετε κάποια αμφιβολία  για το τι πρόκειται να συμβεί σε καιρούς Μνημονίων …διαρκείας;
Έχει κάποιος την άποψη ότι θα έχουμε αναβάθμιση των παροχών των ασφαλιστικών  ταμείων, που υπολείπονται  σήμερα, σε επίπεδο που να αντιστοιχεί στο καλύτερο ταμείο από άποψη παροχών;
Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε  έναν κανονισμό που θα ισοπεδώσει προς τα κάτω τις παροχές σε ένα  ελάχιστο επίπεδο  και ότι οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να βάλουν και πάλι βαθειά το χέρι στη τσέπη για πλήρεις και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και φαρμακευτική κάλυψη.
Επίσης ο ΟΠΥ θα αναπροσαρμόζει τις παροχές του ανάλογα με τα οικονομικά του.
Με την ελάχιστη ενίσχυση που προβλέπεται από το κρατικό προϋπολογισμό , με τους εργοδότες που σπανίως είναι συνεπείς ως προς την καταβολή των εισφορών τους στα  ασφαλιστικά ταμεία , με τα κεφάλαια και τα αποθεματικά  των υπό ένταξη  φορέων να  έχουν λεηλατηθεί και κατασπαταληθεί με ευθύνη των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, είναι σίγουρο ότι ο ΟΠΥ κάθε τόσο ή θα υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο των παροχών ή θα επιβάλλει και νέα χαράτσια στους ασφαλισμένους για να τους παρέχει ένα ελάχιστο επίπεδο παροχών !

2.Ένα άλλο επίσης στοιχείο που προκύπτει από το νομοσχέδιο είναι και αυτό :
6. Ο Ο.Π.Υ. χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των ιατρείων και πολυϊατρείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών που εντάσσονται σε αυτόν.
Μπορεί κάποιος να φανταστεί τι πρόκειται  να συμβεί στο ενδεχόμενο  να προσέλθουν  στα ιατρεία και πολυϊατρεία  του ΙΚΑ -που πλέον θα είναι ιατρεία και πολυϊατρεία του ΟΠΥ-  εκτός από τα εκατομμύρια των δικών του ασφαλισμένων και των συνταξιούχων (δηλαδή του ΙΚΑ) και τα εκατομμύρια των αγροτών, των επαγγελματιών, καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι;
Απλά, κανείς δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί στοιχειωδώς  και οι πάντες σχεδόν θα αναγκαστούν να καταφεύγουν είτε στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών υγείας ή στα ολοήμερα των νοσοκομείων με το αντίστοιχο βέβαια χρηματικό τίμημα.
Γι αυτό το λόγο  και σε άλλο σημείο του νομοσχεδίου αναφέρεται:
…9. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Υ. δύναται να ανατίθενται υπηρεσίες υγείας αυτού σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων των παροχών του Οργανισμού.
Προφανώς μέσα σε αυτά τα νομικά πρόσωπα  θα είναι και  τα …ιδιωτικά μαγαζιά υγείας!!! Έτσι θα «τονώσουμε»  και την «ιδιωτική επιχειρηματικότητα» στην ΠΦΥ!

3.Τελικά αυτό το νόμο 3754 /2009 τον έχουν κάνει… σουρωτήρι.
Ο 3754/2009 ανέφερε σχετικά με τη προκήρυξη ή σύσταση θέσεων γιατρών στο άρθρο 4:
(Β) Κάθε θέση που κενώνεται προκηρύσσεται από το Νοσοκομείο εντός ενός μηνός υποχρεωτικά. Η διαδικασία για την κάλυψη των κενών ή κενούμενων θέσεων είναι ανοικτή και ενεργείται με τα κριτήρια της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 2519/1997, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο επιλεγόμενος ιατρός προσλαμβάνεται, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ και ακολούθως, εξελίσσεται βαθμολογικά μέσα στο σύστημα. Με απόφαση της διοίκησης του Νοσοκομείου, έως και το 20% των κενούμενων ή των νέων θέσεων που συστήνονται προκηρύσσονται στο βαθμό της κενωθείσας ή νεοσυσταθείσας θέσης.
Το νέο νομοσχέδιο αναφέρει :
..4. Το εδάφιο 4 της περίπτωσης Β του άρθρου 4 του ν.3754/2009 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση της Διοίκησης του νοσοκομείου, οι θέσεις που συστήνονται ή προκηρύσσονται, δύναται να συστήνονται ή να προκηρύσσονται σε διαφορετικό βαθμό από αυτόν της κενωθείσας ή νεοσυσταθείσας θέσης
Πάει  περίπατο δηλαδή και το  20% !
Αυτό από πρώτη άποψη δίνει στη διοίκηση την ελευθερία(!) να αποφασίζει και να προκηρύσσει σε όποιο βαθμό αυτή κρίνει κατάλληλο, ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου    τη θέση, είτε αυτή είναι  κενωθείσα είτε νεοσυσταθείσα.
Όποιος όμως δεν έχει αυταπάτες και γνωρίζει  καλά την Ελληνική πραγματικότητα και ιδιαίτερα την πραγματικότητα και τα κυκλώματα των Ελληνικών νοσοκομείων, καταλαβαίνει ότι οι θέσεις θα προκηρύσσονται ανάλογα με τους "αρεστούς" (δικά μας παιδιά)  που θα θέλει να τοποθετήσει η εκάστοτε διοίκηση και οι  διευθυντάδες αυλικοί της!!!