Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Το ανολοκλήρωτο ποίημα του Δεκέμβρη του 2008