Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

Με συμπράξεις Δημόσιου και Iδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας

Αυτή  θα είναι η κατεύθυνση της κυβέρνησης  στο τομέα του τουρισμού υγείας όπως αποκάλυψε σήμερα στη Βουλή (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  ο υπουργός  Υγείας Α. Λυκουρέντζος απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Ε. Κονσολα. Ενημέρωσε ταυτόχρονα τη βουλη ότι  το σχέδιο νόμου που θα καθορήσει το  θεσμικό πλαίσιο  πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η στρατηγική του τουρισμού υγείας καταρτίζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και θα  τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση

Από τις θέσεις του υπουργού παραθέτουμε κάποια αποσπάσματα.
  • Η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας πρέπει να στηρίζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών!!!
  •  Ο τουρισμός υγείας είναι μία πρόκληση για να διδαχτούμε από αυτά τα λάθη στα οποία αναφέρθηκα και να τολμήσουμε, με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να αξιοποιηθούν υφιστάμενες υποδομές, να διαμορφώσουμε το θεσμικό πλαίσιο -κύριε συνάδελφε, έχετε δίκιο- από το οποίο, αλλά και από τη στρατηγική του Υπουργείου, καμία περιοχή της χώρας δεν εξαιρείται
  • Εμείς θα διαμορφώσουμε ένα ουδέτερο θεσμικό πλαίσιο. Δεν θα ευνοεί την άλφα ή τη βήτα πλευρά. Θα δίνει τη δυνατότητα να εκδηλωθούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να εκδηλωθούν ιδιωτικές επενδύσεις, κυρίως με αυστηρή πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των απαραίτητων, των αναγκαίων, υποδομών που απαιτούνται για να αναγνωριστεί κάποιος φορέας -ιδιωτικός ή δημόσιος- ότι παρέχει υπηρεσίες στη στρατηγική του τουρισμού υγείας. Κυρία Πρόεδρε, δεν εξαιρείται ούτε ο δημόσιος τομέας. Δεν βλέπουμε μόνο προς την πλευρά των ιδιωτικών επενδύσεων. Σήμερα, τα δημόσια νοσοκομεία, τα νοσοκομεία το Εθνικού Συστήματος Υγείας, μπορούν να πιστοποιηθούν και να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. 
  • Στην Κω και στη Σαντορίνη υπάρχουν ήδη υποδομές,(σ.σ. εννοεί Δημόσιες!!!) οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε να λειτουργούν οι συγκεκριμένες μονάδες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας και να προσελκύουν ασθενείς που θέλουν να θεραπεύονται στη χώρα μας. 
  • Επίσης,  Έλληνες ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί ιατροί σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού, προσφέρονται να έρχονται εδώ και να προσφέρουν υπηρεσίες, όταν θα έχουν σχέσεις συνεργασίας με κάποιες από αυτές τις μονάδες. Το θεσμικό μας πλαίσιο θα είναι ένα φιλελεύθερο, αναπτυξιακό πλαίσιο, ούτως ώστε να ξεπεράσουμε τις σημερινές αγκυλώσεις και να μπορεί κανείς να προσφέρει τις υπηρεσίες του, να αμείβεται και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία στη χώρα, όταν ο άλφα ή ο βήτα διακεκριμένος καθηγητής θα εργάζεται σε μία συγκεκριμένη νοσηλευτική μονάδα.