Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Νοσοκομείο Πρέβεζας: Πόσων αστέρων;


Αυτό θα είναι το κατά  τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά  το ερώτημα που θα απευθύνεται  στις δομές υγείας όταν ο ΕΟΠΥΥ θα τις αποζημιώνει στο μέλλον για υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης  που θα παρέχουν στους ασφαλισμένους του!!!
 Διότι όλα θα "αξιολογηθούν" .
Ιδιωτικά νοσοκομεία , διαγνωστικά κέντρα και βεβαια τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Η "αξιολόγηση" θα περιλαμβάνει "αστέρια" τα οποία θα λαμβάνουν οι μονάδες υγείας ανάλογα με τον ξενοδοχειακό τους εξοπλισμό, τον ιατροτεχνολογικό, τον αριθμό του προσωπικού, τα ιατρικά σφάλματα κ.α.
Και με βάση την κατάταξη αυτή θα αποζημιώνονται και ανάλογα!
 
Τουτέστιν εσείς  μικρά και φτωχά σε «ποσότητα και ποιότητα»   νοσοκομεία …
κοινώς τη "βάψατε" !
Επίσης  το ποιες και πόσες  "απαραίτητες" υπηρεσίες θα παρέχονται, δηλαδή αριθμός επισκέψεων (ιατρών) ανά ειδικότητα, εξετάσεις (εργαστηρίων), νοσήλια (κλινικών), αποκατάσταση (κέντρων και φυσιοθεραπευτών) και παροχές σε είδος θα εξαρτιέται ανά γεωγραφική περιοχή με βάση τις υγειονομικές ανάγκες στην βάση δεικτών και μελέτης!
 (Α ρε Ικαρία με τους αιωνόβιούς σου, τι σου έμελε  να πάθεις!!!)
 Οι 66 δράσεις και ενέργειες που θα οδηγήσουν στην «βιωσιμότητα»  του ΕΟΠΥΥ όπως παρουσιάστηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό υγείας δεν είναι τίποτε άλλο παρά σε μεγάλο βαθμό δράσεις και ενέργειες για παραπέρα ενίσχυση της εμπορευματοποίησης και ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων στο χώρο της υγείας.
Μάλιστα μέσα σε αυτές διαπιστώνουμε ότι η πρόνοια αποκτά ανταποδοτικό και μόνο χαρακτήρα, για όσους, δηλαδή, έχουν να πληρώσουν εισφορές!
 Ενδεικτικά μερικές από τις δράσεις όπως παρουσιαζονται: ΚΛΙΚ ΕΔΩ
  • Εκπόνηση μελέτης από την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και υποβολή πλάνου διαχωρισμού της παραγωγής ΠΦΥ και την πλήρη ένταξη της στο ΕΣΥ
  • Ψήφιση διάταξης νόμου και ένταξη της παραγωγής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο ΕΣΥ και δημιουργία δικτύου πρωτοβάθμιων υπηρεσιών ανεξάρτητο από τον ΕΟΠΥΥ που παραμένει  πλέον μόνο αγοραστής  υπηρεσιών 
  • Ανάκληση υφισταμένου προγραμματισμού αναφορικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από δίκτυ γραφείων ΕΟΠΥΥ.  Εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου εξυπηρέτησης ασφαλισμένων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η δράση αυτή θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους  
  • Αξιολόγηση παροχών σε γηροκομεία, σε κέντρα χρόνιων παθήσεων και άλλα κέντρα κοινωνικής αλληλεγγύης τα οποία δεν αποτελούν φροντίδα υγείας (θα  εξεταστεί στα πλαίσια του νέου κανονισμού η δυνατότητα να μεταφερθεί με την πρόνοια στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
  • Προγραμματισμός και budgeting απαραίτητων υπηρεσιών ανά γεωγραφική περιοχή με βάση τις υγειονομικές ανάγκες στην βάση δεικτών και μελέτης που έχει περιγραφεί σε προηγούμενη δράση. Προγραμματισμός και εκτίμηση αριθμού επισκέψεων (ιατρών) ανά ειδικότητα, εξετάσεων (εργαστηρίων), νοσηλειών (κλινικών), αποκατάστασης (κέντρων και φυσιοθεραπευτών) και παροχών σε είδος 
  • Αξιολόγηση και διαπίστευση παραγωγών υπηρεσιών υγείας (ιατρών, εργαστηρίων, κέντρων, κλινικών, νοσοκομείων) ως προϋπόθεση για την σύναψη συμβάσεων και σύνδεση της διαβάθμισης ποιότητας με τις αποζημιώσεις.
  • Κατάρτιση προτύπων σύναψης συμβάσεων με παραγωγούς υπηρεσιών. Οι νέες συμβάσεις θα ενσωματώνουν τα επίπεδα διαβάθμισης ποιότητας, θα συνδέουν την ποσότητα υπηρεσιών με εκπτώσεις και θα κάνουν εύκολη την επιβολή κυρώσεων και την διακοπή συνεργασίας σε περιπτώσεις πρακτικών που αποβαίνουν εις βάρος του οργανισμού και των ασφαλισμένων
  • Επανασχεδιασμός του συστήματος αποζημίωσης των ιατρών και των εργαστηρίων και των μονάδων με ανάπτυξη συστημάτων που θα συνδυάζουν την αποζημίωση με βάση μοντέλα α.) pay on performance - β.) pay on volume - γ.) closed budgets 
  • Ανάπτυξη μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και υλοποίησης διαπραγματεύσεων, συμφωνιών price volume και διαγωνισμών outsourcing για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα