Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

Πίνακας ωρομισθίου εφημεριών γιατρών ΕΣΥ με βάση το προβλεπόμενο ιατρικό μισθολόγιο από το νέο "Μεσοπρόθεσμο"

σε παρένθεση με κόκκινα το ισχύον ωρομίσθιο που... ίσχυε μέχρι 30/7/2012

                 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ


Εφημερίες
Ειδικευόμενος
Επιμελητής Β
Επιμελητής Α
Διευθυντής
καθημερινή
4,23 € 
(5,03)
5,55 € 
(7,19)
6,35 € 
(8,62)
6,64 € 
(10,06)
Νυκτερινή 15%
4,86 € 
(5,78)
6,38 € (8,27)
7,30 € 
(9,91)
7,63 € 
(11,57)
Κυριακών 25%
5,29 € 
(6,29)
6,94 € (8,99)
7,94 € 
(10,78)
8,30 € 
(12,58)
Νυκτερινή Κυριακών 30%
5,50 € 
(6,54)
7,21 € 
(9,35)
8,25 € 
(11,21)
8,63 € 
(13,08)
40/100 ετοιμότητας
1,69 € 
(2,01)
2,22 € 
(2,88)
2,54 € 
(3,45)
2,66 € 
(4,02)
70/100 Μικτή
2,96 € 
(3,52)
3,88 € 
(5,03)
4,44 € 
(6,03)
4,65 € 
(7,04)